Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Mae’n hawdd cael mynediad i Ganolfan Mileniwm Cymru. Rydyn ni’n rhoi croeso cynnes Cymreig a chyfleoedd teg i bob ymwelydd. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod cyfle i bawb fwynhau’r gweithgareddau a pherfformiadau sydd ar gael yn y Ganolfan.

accessperformances

 

Cynllun Hygyrchedd

I wneud cais am sedd i gynorthwyydd personol am ddim neu ostyngiad i gynorthwyydd personol, rhaid ymuno â chynllun hygyrchedd y Ganolfan.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Cyfleusterau’r Adeilad

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Sut i gasglu ac archebu tocynnau

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Perfformiadau Hygyrch

Mae’r Ganolfan yn rhaglennu perfformiadau sain ddisgrifiad, teithiau cyffwrdd, perfformiadau gyda chapsiynau ac iaith arwyddion Prydain (BSL) ar gyfer ymwelwyr byddar neu drwm eu clyw.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Cyfleusterau i bobl fyddar neu drwm eu clyw

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

 

Parcio Anabl

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth