Skip to Navigation | Skip to Content |

Pobl fyddar neu sydd â nam er eu clyw

Ceir dolenni clywed ar bob cownter allweddol – y Ddesg Tocynnau a Gwybodaeth, Drws y Llwyfan, derbynfa’r Urdd, safleoedd gwerthu nwyddau a’r prif fariau.Mae cyfleuster cymorth clywed isgoch ar gael yn Theatr Donald Gordon ac yn Stiwdio Weston.


bslIaith Arwyddion Prydain (BSL)

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cynnig perfformiadau wedi’u dehongli mewn BSL ar gyfer cynyrchiadau priodol. Rhowch wybod i ni wrth archebu tocynnau os hoffech chi ddefnyddio’r gwasanaeth yma fel bod staff y Swyddfa Docynnau yn gallu sicrhau eich bod yn eistedd yn y lle gorau posibl.

 

captionedPerfformiadau â Chapsiynau

Mae perfformiad gyda chapsiynau yn trosi’r gair llafar yn destun, sy’n cael ei ddangos mewn uned deitlau i’r gynulleidfa ei gweld. Wrth i’r teitlau rolio (a drosglwyddir yn fyw o liniadur gan deitlydd cymwys) gall y gynulleidfa ddilyn yr hyn sy’n cael ei ddweud, pryd mae’n cael ei ddweud a chan bwy. Mae effeithiau sain a synau oddi ar y llwyfan yn cael eu cynnwys hefyd. Mae perfformiadau â chapsiynau ar gael ar gyfer perfformiadau priodol. Rhowch wybod wrth archebu’ch tocynnau os ydych chi eisiau defnyddio’r gwasanaeth yma fel bod staff y Swyddfa Docynnau’n gallu sicrhau eich bod yn eistedd yn y lle gorau.Uwchdeitlau

Rydyn ni’n cynnig uwchdeitlau ar gyfer perfformiadau opera mewn ieithoedd tramor. Caiff yr uwchdeitlau yma eu taflunio ar sgrin uwchben y llwyfan.