Skip to Navigation | Skip to Content |

Sut i Gasglu ac Archebu Tocynnau

ticket-desk-01

Lleolir y Swyddfa Docynnau a Gwybodaeth yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru yn union o flaen drysau'r brif fynedfa. Gall defnyddwyr cadair olwyn gael mynediad at bob desg docynnau. Ceir system ddolen glywed ar hyd y ddesg docynnau a'r cyntedd ar gyfer y rhai sydd â nam ar eu clyw.

Mae'r swyddfa docynnau ar agor ar gyfer archebion dros y ffôn o 10am tan 6pm (7pm ar ddiwrnodau â pherfformiad) o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn a gellir archebu trwy daro heibio i Ganolfan Mileniwm Cymru yn ystod yr amseroedd yma. Mae ffioedd archebu'n gymwys fel y hysbysir; cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Gellir archebu tocynnau trwy ffonio 029 2063 6464

Bydd angen i gwsmeriaid anabl ymuno â  Chynllun Hygyrchedd y Ganolfan i gael seddi am ddim neu docyn am bris gostyngedig ar gyfer eu Cynorthwyydd Personol (gofalwr) - mae hi'n broses hawdd, a'r cyfan sydd angen ei wneud yw cwblhau un ffurflen. Gall y person anabl neu ei ofalwr enwebedig lenwi'r ffurflen yma. 

I gysylltu ag aelod o staff yngl?n ag unrhyw ymholiad hygyrchedd, gan gynnwys seddi hygyrch ac argaeledd, anfonwch e-bost at hygyrchedd@wmc.org.uk. Byddwn ni'n ymateb i unrhyw ymholiadau dros e-bost cyn gynted ag sy'n bosib. Nodwch: mae ein swyddfa ar agor rhwng 9am a 5.30pm.

Gellir archebu tocynnau gyda chonsesiwn ar gyfer cwsmeriaid anabl dros y wefan, ond bydd y gostyngiad yn amrywio yn ôl perfformiad. Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen y cynhyrchiad yn y Digwyddiadur neu gofynnwch i'r swyddfa docynnau wrth archebu. Ar hyn o bryd, ni ellir cael seddi am ddim neu gyda gostyngiad i ofalwyr ar ein gwefan.