Skip to Navigation | Skip to Content |

Cyflwyno Caerdydd

bay senned national museum

Ymlacio

CEI'R FÔR-FORWYN
A BAE CAERDYDD

Y tu allan i’n drws ffrynt

mermaidquay.co.uk
visitcardiff.com

Dysgu

SENEDD

Ein cymydog

assemblywales.org

Darganfod

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CYMRU

Canol y Ddinas

museumwales.ac.uk

boattrips craftinbay cardiffcastle

Mwynhau

TEITHIAU AR GWCH

Ar ochr yr harbwr, dwy funud o waith cerdded

Celf a Chreff t

CREFFT YN Y BAE

Gyferbyn â’r Ganolfan

makersguildinwales.org.uk

Camu’n ôl i’r gorff ennol

CASTELL CAERDYDD

Canol y Ddinas

cardiffcastle.com

techniquest stfagans stdavids

Gwyddoniaeth

TECHNIQUEST

5 munud o waith cerdded

techniquest.org

Archwilio

SAIN FFAGAN

4 milltir i’r gorllewin o’r ddinas

museumwales.ac.uk

Hwyl ar Siopa

CANOLFAN SIOPA DEWI SANT

Tua 10 munud mewn bws o Fae Caerdydd

stdavidscardiff.com

torchwood tourist-info  

Dychmygu

FFYNNON TORCHWOOD

Y tu allan i’n drws ff rynt

Canolfan Croeso

I gael clywed mwy galwch heibio i Ganolfan Ymwelwyr Bae Caerdydd, sydd â’i gartref cyfleus yng nghyntedd y Ganolfan.

 

Cyrraedd Yma

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu'n gynnes i'r Ganolfan.