Skip to Navigation | Skip to Content |

Oriau Agor

entering-the-auditorium   

Canolfan Mileniwm Cymru

 
Nosweithiau sioe:
9am tan amser cau'r bar

Ar ddiwrnod pan nad oes sioe:
9am – 7pm

 
Y Ddesg Docynnau

Archebwch ar lein, ar y ffôn neu mewn person.

 
Ar y ffôn

029 2063 6464

Nosweithiau sioe:
Llun - Sad: 10am - 7pm
Sul: 4 awr cyn i'r perfformiad ddechrau

Ar ddiwrnod pan nad oes sioe:
Llun - Sad: 10am - 6pm
Sul: Ar gau

 
Mewn person

Nosweithiau sioe:
9am hyd at 30 munud ar ôl i'r perfformiad olaf ddod i ben

Ar ddiwrnod pan nad oes sioe:
10am – 6pm