Skip to Navigation | Skip to Content |

Parcio

carpark 

q-park-logo-white

 
Q-Park Bae Caerdydd

Lle i 1,237 cerbyd  | Ar agor 24 awr
Stryd Pierhead (ger Canolfan Mileniwm Cymru)

CF10 4PH

www.q-park.co.uk

 

 

Cynnig Parcio

Lleolir Maes Parcio Q-Park Bae Caerdydd wrth ymyl y Ganolfan ac mae wedi llwyddo i ennill gwobr y 'Park Mark' ar gyfer parcio diogel gan y Swyddfa Gartref (cliciwch yma am ragor o fanylion).

Trwy ein partneriaeth gyda'r maes parcio, gall cwsmeriaid y Ganolfan dalu o flaen llaw i barcio am bris gostyngol o £3.60.

tickets

Archebwch daleb parcio o flaen llaw ar y pris rhatach trwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464. 

*Gan ddibynnu ar pryd rydych chi'n ymweld â ni, byddwn ni un ai'n anfon taleb atoch chi yn y post neu bydd angen i chi ei gasglu pan fyddwch chi'n cyrraedd y Ganolfan.

 

Sut Mae'r Broses yn Gweithio 
 

step01Ewch i mewn i Faes Parcio Q-Park Bae Caerdydd gan gasglu eich Tocyn Parcio wrth y fynedfa fel arfer.

 

step02Dewch i Ddesg Docynnau y Ganolfan gyda'ch Taleb a Thocyn Parcio i'w ddilysu.

 

step03Casglwch eich Tocyn Parcio newydd o'r peiriant a'i ddefnyddio yn yr atalfa wrth yrru allan.
 

Wedi prynu eich tocynnau? Gallwch chi dal fanteisio ar y cynnig trwy ddyfynnu rhif eich archeb wrth archebu.

 

carparkmap

 

Maes Parcio i'r Anabl

Cliciwch yma am fanylion

 

Cei'r Fôr-forwyn

Lle i 380 cerbyd | Ar agor 24 awr

Ewch i mermaidquay.co.uk am brisiau parcio.

 

Stryd Havannah

Lle i 250 cerbyd | Ger Techniquest a Gwesty Dewi Sant  

 

Aelodaeth

Dyma'ch cyfle i berthyn i rywbeth arbennig.