Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Parcio

carpark 

qpark-logo

 
Q-Park Bae Caerdydd

Lle i 1,237 cerbyd  | Ar agor 24 awr
Stryd Pierhead (ger Canolfan Mileniwm Cymru)

CF10 4PH

www.q-park.co.uk
 

Cynnig Parcio

Lleolir Maes Parcio Q-Park Bae Caerdydd wrth ymyl y Ganolfan ac mae wedi llwyddo i ennill gwobr y 'Park Mark' ar gyfer parcio diogel gan y Swyddfa Gartref (cliciwch yma am ragor o fanylion). Trwy ein partneriaeth gyda'r maes parcio, gall cwsmeriaid y Ganolfan dalu o flaen llaw i barcio am bris gostyngol o £3.60.

Archebwch daleb parcio o flaen llaw ar y pris rhatach trwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464.

APCOAstep01 

*Gan ddibynnu ar pryd rydych chi'n ymweld â ni, byddwn ni un ai'n anfon taleb atoch chi yn y post neu bydd angen i chi ei gasglu pan fyddwch chi'n cyrraedd y Ganolfan.

Sut Mae'r Broses yn Gweithio 

APCOAstep02Ewch i mewn i Faes Parcio Q-Park Bae Caerdydd gan gasglu eich Tocyn Parcio (Coin Chip) wrth y fynedfa fel arfer.
 

APCOAstep03Dewch i Ddesg Docynnau y Ganolfan gyda'ch Taleb a Thocyn Parcio i'w ddilysu.
 

APCOAstep05Casglwch eich Tocyn Parcio newydd o'r peiriant a'i ddefnyddio yn yr atalfa wrth yrru allan.
 

Wedi prynu eich tocynnau? Gallwch chi dal fanteisio ar y cynnig trwy ddyfynnu rhif eich archeb wrth archebu.

 

carparkmapGwybodaeth y Trefniadau Arferol

Llun - Gwe | 6am - 6pm
  Hyd at awr        £2.00
  Hyd at 2 awr     £3.50
  Hyd at 3 awr     £5.00
  Hyd at 4 awr     £6.50
  Hyd at 6 awr     £8.00
  Hyd at 9 awr     £10.00
  Hyd at 24 awr   £10.00

Llun - Gwe | 6pm - 6am
  Hyd at 2 awr       £2
  Hyd at 12 awr     £4

Sad - Sul 
  Hyd at 2 awr       £2
  Hyd at 24 awr     £4

 

Maes Parcio i'r Anabl

Cliciwch yma am fanylion

Cei'r Fôr-forwyn

Lle i 380 cerbyd | Ar agor 24 awr

Ewch i mermaidquay.co.uk am brisiau parcio.

Stryd Havannah

Lle i 250 cerbyd | Ger Techniquest a Gwesty Dewi Sant

1 awr  - £1.70
2 awr  - £3.30
3 awr  - £4.40
4 awr  - £6.10
5 awr  - £7.20
6 awr  - £9.00
7 awr  - £10.20
24 awr  - £18.00

 

 

Aelodaeth

Dyma'ch cyfle i berthyn i rywbeth arbennig.