Skip to Navigation | Skip to Content |

Amdanom Ni


“Creu Ysbrydoliaeth i Gymru, Creu Argraff ar y Byd.”


Canolfan Mileniwm Cymru, yng nghalon Bae Caerdydd, yw cartref cenedlaethol Cymru i'r celfyddydau perfformio. Fel un o brif atyniadau diwylliannol y DU, mae'r Ganolfan yn darparu rhaglen eang o adloniant o'r radd flaenaf, gan arddangos talentau a chreadigrwydd pobl Cymru, yn ogystal â darparu cyfleoedd dysgu creadigol ac ymgysylltu â chymunedau er mwyn sicrhau fod y celfyddydau a diwylliant yn agored i bawb. Mae'r gyrchfan Gymreig yma wedi croesawu mwy na 16.5 miliwn o ymwelwyr ers ei hagor yn 2004.

 

 

Mae'r Ganolfan yn anelu at Creu Ysbrydoliaeth i Gymru, Creu Argraff ar y Byd drwy greu profiadau ysbrydoledig fydd yn newid bywydau ac yn ehangu gorwelion. Dros y blynyddoedd nesaf bydd y Ganolfan yn ceisio:

 • Codi dyhead bob person ifanc yng Nghymru
 • Bod yn agored i bawb
 • Bod yn ganolfan gelfyddydol o'r radd flaenaf
 • Creu gweithiau arloesol er mwyn arddangos doniau Cymru i weddill y byd
   

Yn 2016, gwelwyd y Ganolfan yn gweithio ar ei huchelgais greadigol wrth:

 • Creu ein cynhyrchiad cyntaf i'r llwyfan, Only the Brave
 • Lansio’n gwyl ryngwladol gyntaf, Gŵyl y Llais
 • Llwyfannu sioe awyr agored ysblennydd - City of the Unexpected (dathliad o fywyd Roald Dahl, yr awdur digyffelyb o Gaerdydd) a fynychwyd gan dros 300,000  
 • 70,000 o gyfranogwyr yn rhan o'n rhaglen dysgu creadigol 
   

Yn 2017, bydd ein sioe gerdd newydd sbon, Tiger Bay, yn cael ei llwyfannu, ac yn 2018 byddwn ni’n cynnal Gŵyl y Llais  am yr eilwaith.


aboutus-thumb01aboutus-thumb02aboutus-thumb03aboutus-thumb04


Amcan y Ganolfan yw datblygu dyhead, hunanhyder a sgiliau creadigol i bobl ifanc, yn enwedig y rhai bregus a'r oedolion sy'n eu cefnogi. Yn 2017, lansiodd y Ganolfan ei rhaglen Dysgu Creadigol newydd, Platfform. Mae'r gweithgareddau yma'n anelu at wireddu neges ein harysgrif fyd-enwog drwy fod yn ffwrnais awen. Bydd y rhaglen yn cefnogi grym y celfyddydau, diwylliant a chreadigrwydd, gan greu cyfleoedd i bobl ddarganfod eu 'lleisiau' creadigol, boed hynny'n llythrennol drwy ganu, drwy ddawnsio neu drwy ffurfiau eraill - rydym ni wirioneddol yn credu bod darganfod y 'llais' hwnnw'n hwb i hyder ac iechyd, gan ehangu dyheadau ac uchelgeisiau.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma wmc.org.uk/cymrydrhan.

Fel elusen gofrestredig, mae'r Ganolfan yn dibynnu ar gefnogaeth a chyfraniadau cyson i barhau â'r gweithgareddau yma, i newid bywydau ifanc ac  ymestyn gorwelion. I weld ffyrdd o gefnogi'r Ganolfan,


cliciwch yma i weld y gwahaniaeth gwirioneddol y gallwch ei wneud.

 

Ffeithiauabout-us

•  Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gonglfaen i'r celfyddydau a diwylliant, agorwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines ar Tachwedd 28, 2004.

•  Gweledigaeth y Ganolfan yw Ysbrydoli ein Cenedl, Creu Argraff ar y Byd. Mae hyn yn cael ei wireddu drwy greu profiadau ysbrydoledig sy'n ehangu gorwelion.

•  Yn ogystal â chyflwyno'r dalent teithiol orau o bedwar ban y byd mae'r Ganolfan yn creu cynyrchiadau ei hunan sy'n cael eu perfformio yno neu ar daith.

•  Adeiladwyd ar gost o £106m, noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (£37m) a'r Loteri Genedlaethol (£41m) drwy'r Comisiwn Mileniwm (£31m) a Chyngor Celfyddydau Cymru (£10m).

•  Mae'r Ganolfan yn croesawu dros 1.5 miliwn o ymwelwyr yn flynyddol, sy'n ei osod fel yr atyniad mwyaf i ymwelwyr yng Nghymru.

•  Mae'r Ganolfan yn cynnal hyd at 1000 o swyddi ac yn cyfrannu mwy na £78m y flwyddyn i economi Cymru. 

•  Ar ei safle 7.5 acer ym Mae Caerdydd, mae theatr 1900 sedd gan y Ganolfan sydd wedi'i chynllunio ar gyfer opera, sioeau cerdd o raddfa fawr, ballet a dawns gyfoes. Enwyd ar ôl ei noddwr adeg ei sefydlu Sir Donald Gordon.

•  Mae mannau perfformio eraill y Ganolfan yn cynnwys lleoliad cabaret 160 sedd, theatr stiwdio 250 sedd, tŷ dawns, neuadd gyngerdd 350 sedd ac adnodd recordio o'r radd flaenaf, Neuadd Hoddinott y BBC.

•  Mae Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref i wyth sefydliad celfyddydol arall, gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Llenyddiaeth Cymru, ynghyd â'r sefydliadau celfyddydau cynhwysol, Theatr Hijinx a Touch Trust.

•  Mae'r Arglwydd Lloyd-Webber wedi disgrifio'r Ganolfan fel “the best theatre built in the world in the last 50 years."