Skip to Navigation | Skip to Content |

Ein Hymrwymiad Iaith

 
Mae safonau iaith wedi eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod unigolion yn gallu cael gwasanaethau yn Gymraeg wrth gysylltu â chyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, rydyn ni'n ymrwymo i gwrdd â'r safonau ym mhob agwedd o'n gwaith.

 
Dyma'n hymrwymiad ni i'n hymwelwyr a'n cwsmeriaid...

 
Byddwn yn:

 • Rhoi croeso cynnes Cymraeg i chi yn y Ganolfan
 • Cyfathrebu gyda chi yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • Parchu a chofio eich dewis iaith
 • Hyrwyddo ein sioeau a'n digwyddiadau yn ddwyieithog mewn print ac ar-lein
 • Sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol
 • Hyrwyddo cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg gyda ni
   

Fe allwch:

 • Siarad â ni yn Gymraeg ar y ffôn neu yn y Ganolfan
 • Ysgrifennu llythyr neu e-bost atom yn Gymraeg
 • Cwyno wrthym yn Gymraeg os yw pethau'n mynd o chwith
   

Cysylltwch gyda ni yn Gymraeg neu'n Saesneg dros y…

 • Ffôn
 • E-bost
 • Llythyr
 • Yn y Ganolfan

 

Safonau Iaith Gymraeg a roddwyd i Ganolfan Mileniwm Cymru

Sut y byddwn yn cwrdd â'r safonau

Ein trefn am gwynion sy'n ymwneud â'r Gymraeg

Adroddiad Blynyddol Safonau Iaith Gymraeg 16/17