Skip to Navigation | Skip to Content |

Prentisiaethau Creadigol

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cynnig rhaglenni prentisiaeth creadigol i unigolion sy'n ystyried cael profiad mewn swydd tra'n astudio ar gyfer cymhwyster cenedlaethol.

creative-internship

 


Mae angen dau brentis ar Opera Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru i hyfforddi a datblygu sgiliau ym maes cynhyrchu theatr technegol, er enghraifft, sain, goleuo a rheoli llwyfan.

 

Canolfan Mileniwm Cymru


Yn y 9 mlynedd ers ein sefydlu, mae Canolfan Mileniwm Cymru - canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru - wedi datblygu enw ardderchog am ragoriaeth artistig ac adloniant gwych, gan ddangos y goreuon o Gymru i'r byd a dod â goreuon y byd i Gymru.

 

Opera Cenedlaethol Cymru


Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn trawsnewid bywydau drwy gyfrwng opera ledled Cymru a Lloegr. Rydym yn frwd ynghylch opera ac am rannu'r brwdfrydedd hwn â chymaint o bobl â phosibl. Gwnawn hyn gyda pherfformiadau rhagorol o operâu llwyfan sy'n cyfuno ymdeimlad o antur â'r ansawdd gorau posibl. Rydym yn sicrhau y gall pawb weld ein perfformiadau drwy gynnig prisiau tocynnau fforddiadwy. Y tu hwnt i'r theatr cysylltwn â phobl drwy ein gwaith cymunedol ac addysg a phrosiectau digidol.


Y Cynllun


Mae ein cynllun blwyddyn o hyd yn cael ei gynnal ar y cyd â Choleg Caerdydd a’r Cymoedd a byddwch yn derbyn Tystysgrif Lefel 3 mewn Theatr Dechnegol: Sain, Golau a Llwyfan ar ôl i chi gwblhau’r cwrs. Yn ogystal â chymhwyster prentis, bydd y prentisiaid yn defnyddio gwobr Efydd ABTT fel meincnod, gan gwblhau'r mwyaf posibl o unedau yn ystod eu cyfnod, Byddwn ni’n defnyddio gweithwyr proffesiynol i ddarparu cyrsiau fel rigio a gelli’r trefnu cyrsiau eraill yn ôl y gofyn.


Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r cymhwyster, cliciwch yma


Sut i Ymgeisio
 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Gwener 25 Awst. Ceir cyfweliadau rhagarweiniol ar gyfer yr ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn digwydd ar yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 18 Medi a bydd y disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ddydd Llun 23 Hydref.

 

Ceisiadau Cymraeg


Rydyn ni'n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi'n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi'i gyflwyno yn Saesneg.


 


I weld proffil y rôl, cliciwch yma


I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais yma


Os hoffech chi fynegi diddordeb yng nghynllun 2017, anfonwch at e-bost at


apprenticeship@wmc.org.uk