Skip to Navigation | Skip to Content |

Gweithio Yma

Gwybodaeth am y Ganolfan

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru ym mis Tachwedd 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y byd.

Nod Canolfan Mileniwm Cymru yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, sy'n enwog am ei rhagoriaeth, ei harweinyddiaeth a'i harloesi. Gan ddenu cynulleidfaoedd ac ymwelwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt, bydd yn parhau i roi cartref creadigol i sefydliadau celfyddydol a diwylliannol mwyaf blaenllaw Cymru. Yn fras, nod Canolfan Mileniwm Cymru yw:

"...dod â'r gorau o'r byd i Gymru a dangos y gorau o Gymru i'r byd..."

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflogi mwy na 350 o aelodau o staff ac yn cynnal ystod eang o weithgareddau sy'n creu incwm yn cynnwys Theatr Donald Gordon sydd â 1897 o seddi, Stiwdio Weston sydd â 250 o seddi, ac amrywiaeth o sefydliadau arlwyo a manwerthu. Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnal Rhaglen Gyhoeddus helaeth sy’n cynnwys addysg, allgymorth cymunedol, perfformiadau am ddim, teithiau tywys a sesiynau gweithgaredd i deuluoedd a phobl ifanc.

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr a Thîm Rheoli Canolfan Mileniwm Cymru yn ymrwymedig i gyflawni’r uchelgais deublyg o ennill cydnabyddiaeth ryngwladol tra’n cadw cysylltiad cryf â diwylliant unigryw Cymru.

Am ragor o wybodaeth am weithrediadau'r Ganolfan cliciwch ar y portffolios isod.