Skip to Navigation | Skip to Content |

Ein Pobl

our-people

Mae ein pobl ni’n gwneud y Ganolfan yn arbennig, ac yn dod â’r adeilad yn fyw.

Yn 2009, sef blwyddyn ein 5ed Pen-blwydd, cawsom dri dyfarniad rhyngwladol: ISO14001 a gwobrau Buddsoddwyr mewn Pobl ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae’n dyst ein bod yn flaenllaw o ran rheoli amgylcheddol, bod gennym adeilad sy’n defnyddio ynni’n effeithlon a thîm ymroddedig, brwd sydd wedi ymrwymo ar bob lefel i gynnig profiad rhagorol i bob un.


logos-our-people