Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Yr Adeilad

Pan welwch Ganolfan Mileniwm Cymru fe welwch na allai fod wedi ei chynllunio a’i hadeiladu yn unman ond yng Nghymru. Y brîff a roddwyd i’r penseiri, Percy Thomas, oedd bod yn rhaid iddo fod yn “ddigamsyniol Gymreig ac yn rhyngwladol nodedig”.

Yma fe gewch wybodaeth am y syniadau cynllunio ar gyfer yr adeilad a hefyd am y cyfleusterau y tu mewn.

thecentre