Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Carem Ddiolch i...

Dymuna Canolfan Mileniwm Cymru ddiolch i'r Cwmnïau, Unigolion, Ymddiriedolaethau a Noddwyr Statudol canlynol am eu cefnogaeth barhaus:Partneriaid

 Cardiff-waterside-logo

future 

 

 

Prif Gefnogwyr Corfforaethol 
 

Lloyds

CMET-landscape-logo_blue-(5)

 

   

Cefnogwyr Corfforaethol Arweiniol

Principality - web

castell-howell-foods

 

PENDERYN web
 

geldards

 

 

Cefnogwyr Corfforaethol

 ABP-new-logo

 arup

Atradius - web 

  Capital Apartments web

clearchannel 

ThomasCarroll 

 logo-sony

 

 

 

Cefnogaeth Unigol

 

Noddwr Sefydlu
Syr Donald Gordon

 

Cefnogaeth Arbennig 
 
 

 

david-morgan

artsandbusiness 

 

 

     
 

Cefnogaeth Arbennig
Peter a Babs Thomas
David Seligman OBE a Philippa Seligman
 
Cylch y Cadeirydd
Dr Carol Bell
Lady Mary Clancy
Syr David Davies
Y Fonesig Vivien Duffield DBE
Diane a Henry Engelhardt
Dyfrig a Heather John
Syr David Prosser
Yr Arglwydd a'r Arglwyddes Rowe-Beddoe
Mr Peter a Mrs Janet Swinburn
 

Rhes y Cynhyrchwyr
Stage Entertainment
 
Aelodau Platinwm
Mr Geraint Anderson
Raj Kumar Aggarwal OBE, DL
Ms Ayesha Al-Sabah
Mr David a Mrs Diana Andrews
Dean Barnard
Dr Carol Bell
Mary a David Beynon
Andrea a John Bryant
Mr Hugh Child a Ms Gwenda Griffith
Bob Clark
Mrs Janet Davies
Mr a Mr J Davies-Burrell
Mr Christian Du Cann
Mr P Ellis a Mrs V Wood
Sigi a Wynford Evans CBE
Russell Harris Q.C. a Mrs Nicola Harris
Andy a Jackie Ismail
Mr a Mrs Granville a Sheila John
Mr a Mrs William R Jones
Mr Hopkin Joseph
Dr Phillip Lane
Yr Athro Michael Levi
Dr a Mrs Richard Logan
Mr Peter Mathias
Mr a Mrs Michael McGrane
George ac Alison Menzies
Dr M L Nussbaum
Dr Darren Owakee
Y Fonesig Anne Pringle a Mr Bleddyn Phillips
Mathew a Lucy Prichard
Julienne Damaris Rowlands
Mr David Stevens CBE a
Mrs Heather Stevens CBE
1 Di-enw

Aelodau Aur
Cheryl Beach
Mrs Margaret Buckley
Syr Michael Checkland
Mr J a Mrs A M Curtis
Paul Glyn Davies
Mr Philip Hughes Davies
Mrs Francesca Dawson
Mr Jason Digby
Mr Bryan Dredge
Sian Edwards
Luke a Rachel Fletcher
Lyndon Gibbs
Mr Stephen Griffiths
Mr Bart a Mrs Patricia Haines
Mr Philip Hawkins
Yr Athro a Mrs A J Hazell
Mr Peter a Mrs Katherine Heathcote
Gerald ac Edith Holtham
Mr Hywel Houghton-Jones
Janey Howell
Mr Richard Hoyle
Yr Arglwyddes Inkin
Denise Evelyn Jones
Syr Emyr a'r Arglwyddes Lynn Jones Parry
Mrs Jackie Jones
Mr Andrew Lewis 
Dafydd Bowen Lewis
Jamie Mardon
Mr Mike Newman
Mrs Dianne Nicholls 
Mrs Alyson Norris
Y Teulu Pearce
Fiona Peel
Hywel Peterson
Dr Andrew Potts
Mrs Eirlys Pritchard Jones
Mr a Mrs Janet Rees
Mrs Beverley Reynolds
Mr Colin Richards
Paul a Sue Rothwell
Mr Colin Rowland
Professor a Mrs D J Shale
James Slatter
Mrs Barbara Smith
Anna Southall
Derek Stabbins
Mr Malcolm Stammers
Mr Brian Stonhold
Jerry a Clare Symons
Andy Thomas
Mr Huw Thomas
Y Teulu Turner
Dr Anne Wake
Susan Wass
Mr Jeffrey Watts
Mr Andrew Williams
Christopher J K Wood
Claire a Simon Wyatt
8 Di-enw

 

 

 Diolch hefyd i bawb arall sy'n cyfrannu i'r Ganolfan.  
   

 Dymuna Canolfan Mileniwm Cymru ddiolch i’r holl Ymddiriedolaethau a Sefydliadau sydd wedi ein cefnogi ni hyd yma.    


 

Andrew Lloyd Webber Foundation 

colwinston  

wag
GW_BLUE_METAFILE web  english-welsh_compact_black web  Moondance-logo JPEG web
 acw WG_logo_landscape_cmyk web  nat-lottery 
 WAI_logo CMS 2 Solid swoop logo DARK GREY  CSRC3 

 

The Boshier-Hinton Foundation
The Concertina Charitable Trust
The D'Oyly Carte Charitable Trust
The Dyfrig and Heather John Charitable Trust
Ernest Cook Trust
Cyngor Gwynedd
Jenour Foundation
The John S Cohen Foundation


 

The Joseph Strong Frazer Trust
The Mary Homfray Charitable Trust
Simon Gibson Charitable Trust
Cronfa Ymddiriedolaeth Deddf y Degwm Abertawe
Cwmni Anrhydeddus Lifrau Cymru
1 Di-enw