Skip to Navigation | Skip to Content |

Carem Ddiolch i...

Dymuna Canolfan Mileniwm Cymru ddiolch i'r Cwmnïau, Unigolion, Ymddiriedolaethau a Noddwyr Statudol canlynol am eu cefnogaeth barhaus:Partneriaid

future 

 

 

 

Prif Gefnogwyr Corfforaethol 
 

CMET-landscape-logo_blue-(5)

 

 

   

Cefnogwyr Corfforaethol Arweiniol

 

geldards

 

  CH Logo 2016 (3)

PENDERYN web
 

73 Cathedral logo

 

 

Cefnogwyr Corfforaethol

 ABP-new-logo

 arup

Atradius - web 

  Capital Apartments web

clearchannel 

ThomasCarroll 

 logo-sony

A Space in the city logo (1) 

Introbiz%20logo%20NEW%20ideas%20chosen%201 

 

no strap line white

   Local Link Logo newsletter

    Logo  

Cefnogaeth Unigol

 

Noddwr Sefydlu
Syr Donald Gordon


Llywydd Gydol Oes
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL

 

Cefnogaeth Arbennig 
 
 

 

david-morgan

artsandbusiness 

 

 

     
 

Cefnogaeth Arbennig
Peter a Babs Thomas
David Seligman OBE a Philippa Seligman
 
Cylch y Cadeirydd
Dr Carol Bell
Yr Arglwyddes Mary Clancy
Syr David Davies
Y Fonesig Vivien Duffield DBE
Diane Briere de l'Isle-Engelhardt OBE
Henry Engelhardt CBE
Dyfrig a Heather John
Syr David Prosser
Yr Arglwydd a'r Arglwyddes Rowe-Beddoe
Mr Peter a Mrs Janet Swinburn
 

Rhes y Cynhyrchwyr
Stage Entertainment
 
Aelodau Platinwm
Raj Kumar Aggarwal OBE, DL
Ms Ayesha Al-Sabah
Mr Geraint Anderson
Mr David a Mrs Diana Andrews
Dean Barnard
Sean & John Barnes-Hurley
Dr Carol Bell
Mary a David Beynon
Andrea a John Bryant
Mr Hugh Child a Ms Gwenda Griffith
Bob Clark
Mrs Janet Davies
Mr a Mr J Davies-Burrell
Mr Christian Du Cann
Mr P Ellis a Mrs V Wood
Sigi a Wynford Evans CBE
Russell Harris Q.C. a Mrs Nicola Harris
Andy a Jackie Ismail
Mr a Mrs Granville a Sheila John
Mr a Mrs William R Jones
Mr Hopkin Joseph
Dr Phillip Lane
Yr Athro Michael Levi
Dr a Mrs Richard Logan
Mr Peter Mathias
Mr a Mrs Michael McGrane
George ac Alison Menzies
Dr M L Nussbaum
Dr Darren Owakee
Mathew a Lucy Prichard
Y Fonesig Anne Pringle a Mr Bleddyn Phillips
Julienne Damaris Rowlands
Mr David Stevens CBE a
Mrs Heather Stevens CBE
1 Di-enw

Aelodau Aur
Mrs Margaret Buckley
Syr Michael & Yr Arglwyddes Checkland
Mr J a Mrs A M Curtis
Paul Glyn Davies
Mr Philip Hughes Davies
Mrs Francesca Dawson
Mr Jason Digby
Mr Bryan Dredge
Luke a Rachel Fletcher
Lyndon Gibbs
Mr Stephen Griffiths
Mr Bart a Mrs Patricia Haines
Mr Philip Hawkins
Yr Athro a Mrs A J Hazell
Mr Mathew Heath
Mr Peter a Mrs Katherine Heathcote
Gerald ac Edith Holtham
Mr Hywel Houghton-Jones
Janey Howell
Mr Richard Hoyle
Mr Philip Hughes Davies
Sian Hughes Edwards
Yr Arglwyddes Inkin
Denise Evelyn Jones
Mrs Jackie Jones
Syr Emyr a'r Arglwyddes Lynn Jones Parry
Mr Andrew Lewis 
Dafydd Bowen Lewis
Mrs Lynnette Lock
Jamie Mardon
Mr Mike Newman
Mrs Dianne Nicholls 
Mrs Alyson Norris
Y Teulu Pearce
Fiona Peel
Dr Andrew Potts
Mrs Eirlys Pritchard Jones
Mr a Mrs Janet Rees
Mrs Beverley Reynolds
Mr Colin Richards
Paul a Sue Rothwell
Mr Colin Rowland
James Slatter
Mrs Barbara Smith
Helen Smith & Angela Kramer
Anna Southall
Mr Malcolm Stammers
Mr Brian Stonhold
Jerry a Clare Symons
Andy Thomas
Dr Anne Wake
Mrs S Wass
Mr Jeffrey Watts
Mr Andrew Williams
Christopher J K Wood
Mr Ian J Wren
Claire a Simon Wyatt
9 Di-enw

 

 

 Diolch hefyd i bawb arall sy'n cyfrannu i'r Ganolfan.  
   

 Dymuna Canolfan Mileniwm Cymru ddiolch i’r holl Ymddiriedolaethau a Sefydliadau sydd wedi ein cefnogi ni hyd yma.    


 

WEBSITE ACW 

  WG_logo_landscape_cmyk web

Website MOONDANCE 2017 logo
 WEBSITE phf-logo-rgb Big Lottery Fund WEBSITE  CSRC3
GW_BLUE_METAFILE web  WEBSITE ALW logo for websites - colour  WAI_logo CMS 2 
WEB Ernest Cook Trust Logo  WEBSITE prs-foundation-logotype-red-blue-rgb-large   

 

Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru
The Derek Hill Foundation
The Dyfrig and Heather John Charitable Trust
The Mary Homfray Charitable Trust 

The Oakdale Trust
The Simon Gibson Charitable Trust
The Steel Charitable Trust  
The Sylvia Waddilove Foundation UK