Skip to Navigation | Skip to Content |

auditorium-01


Pa well anrheg i rywun arbennig na phrofiad hyfryd, bythgofiadwy?

Ar gyfer penblwyddi, penblwyddi priodas, anrhegion Nadolig neu wobrau a chymhellion i staff, gall tocynnau rhodd Canolfan Mileniwm Cymru gynnig profiad bythgofiadwy o un o ganolfannau celfyddydau perfformio mwyaf arloesol a blaenllaw Ewrop. Gyda thocyn rhodd y Ganolfan, gall rhywun annwyl, ffrind neu gydweithiwr ddewis gweld unrhyw un o'n perfformiadau yn y Ganolfan, neu ei ddefnyddio i brynu taith, gweithdy neu bryd o fwyd yn ein bwyty, ffresh. Neu efallai y byddan nhw'n penderfynu defnyddio ein Tocynnau Rhodd i brynu aelodaeth Addewid. Cliciwch fan hyn i gael rhagor o fanylion am Addewid.

 

Sioeau cerdd, Comedi, Opera, Dawns... mae dewis sut i wario tocyn rhodd y Ganolfan yn rhan o'i hapêl unigryw. Gallwch ddewis yr union beth yr hoffech ei weld, felly beth am ymweld â'n Digwyddiadur i gael golwg ar yr hyn sydd gennym ar eich cyfer yn ystod y misoedd sydd i ddod.

 

Tocynnau Rhodd

 

* Nodwch os gwelwch yn dda: Caiff Tocynnau Rhodd eu hanfon at gyfeiriad Deiliad y Cerdyn Credyd/Debyd yn unig. Bydd y tocyn rhodd yn dod i ben 12 mis o'r dyddiad prynu. Cliciwch yma am Delerau ac Amodau’r Tocynnau Rhodd.

 

Ffoniwch ein Swyddfa Tocynnau a Gwybodaeth ar 029 2063 6464 i gael rhagor o wybodaeth neu i brynu tocyn rhodd.

Talebau Theatr: Nid ydym yn derbyn Talebau Theatr SOLT bellach. Cliciwch fan hyn i gael rhagor o wybodaeth.