Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Aelodaeth

Get more and save more at Wales Millennium Centre with Promise

 
Cael mwy wrth arbed mwy yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gydag Addewid

Ymaelodwch ag un o 3 lefel Addewid – cynllun aelodaeth y Ganolfan – a byddwch chi’n rhan o gymuned sy’n mwynhau newyddion tu ôl i’r llenni, buddion archebu a gostyngiadau a chynilion anhygoel. 
 

Ymaelodwch ag Addewid...

buypromise  buypromisegold  buypromiseplatinum

 

Ymhlith buddion Addewid mae...
 

  • Gwybodaeth o flaen llaw a blaenoriaeth archebu*
  • Adran arbennig ar ein gwefan i aelodau yn unig, am y wybodaeth diweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau
  • Gostyngiad o 20% ym Mar a Bwyty ffresh
  • 2 am bris 1 ar ddiodydd poeth yng nghaffis, Hufen a Crema ∆
  • Gostyngiad o 20% oddi ar ddiodydd yn ein bariau theatr  

 

Mae ein haelodau Addewid Platinwm ac Addewid Aur yn cael hyd yn oed yn fwy o fuddion aelodau yn cynnwys cyfnodau blaenoriaeth archebu estynedig, cyfle i archebu'r seddi gorau yn y theatr, mynediad ecsgliwsif i'n bar i gefnogwyr a digwyddiadau arbennig. Mae cefnogaeth gan aelodau Addewid Platinwm ac Aur yn helpu i ni gyflawni cymaint o bethau, ar y llwyfan ac yn y gymuned, ac mae'r unigolion yma'n rhan allweddol o ddyfodol y Ganolfan..
 

“The best £35 that I ever spent was on my Wales Millennium Centre Promise membership. It ensures I get to book tickets for all the great shows before others even know they’re coming to Cardiff, and it’s the ideal solution for solving all those present problems too.”

Karen McGrath, Caerdydd - Promise Member since 2005

 

Cysylltwch ag Addewid

Ffoniwch ni ar 029 2063 6464 neu e-bostiwch addewid@wmc.org.uk rydyn ni'n hapus i helpu.

 

*Perfformiadau Theatr Donald Gordon yn unig
∆ Fesul trafodiad, fesul aelod