Skip to Navigation | Skip to Content |

Aelodaeth

Get more and save more at Wales Millennium Centre with Promise

 
Caru'r Ganolfan?
Byddwch chi wrth eich bodd gyda buddion aelodaeth.

Wrth ymaelodi â chynllun aelodaeth y Ganolfan byddwch chi'n rhan o gymuned sy'n mwynhau buddion archebu, gostyngiadau a chynigion anhygoel.   
 

Ymaelodwch nawr...

buypromise  buypromisegold  buypromiseplatinum

 

Ymhlith buddion Addewid mae...
 

  • Blaenoriaeth archebu* (Cynigion Diweddaraf)
  • Adran arbennig ar ein gwefan i aelodau yn unig, sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau
  • Gostyngiad o 20% ym Mar a Bwyty ffresh
  • 2 am bris 1 ar ddiodydd poeth yng nghaffis, Caffi a Crema ∆
  • Gostyngiad o 20% oddi ar ddiodydd yn ein bariau theatr  

 

Gall Aelodau Platinwm ac Aur gael hyd yn oed rhagor o fuddion gan gynnwys cyfnodau blaenoriaeth archebu estynedig, cyfle i archebu'r seddi gorau yn y theatr, mynediad ecsgliwsif i lolfa'n cefnogwyr a digwyddiadau arbennig. Mae cefnogaeth Aelodau Platinwm ac Aur yn gymorth i ni gyflawni cymaint o bethau, ar y llwyfan ac yn y gymuned, ac mae'r unigolion yma'n rhan allweddol o ddyfodol y Ganolfan.

“My Promise membership is great value and I get to book tickets for all the great shows before others even know they’re coming to Cardiff, and it’s the ideal solution for solving all those present problems too.”

Karen McGrath, Caerdydd - Promise Member since 2005

 

Cysylltwch ag Addewid

Ffoniwch ni ar 029 2063 6464 neu neu anfonwch e-bost at addewid@wmc.org.uk.

 

*Perfformiadau Theatr Donald Gordon yn unig
∆ Fesul trafodiad, fesul aelod