Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Digwyddiadau Arbennig ar gyfer Aelodau Addewid

Mae Digwyddiadau Aelodau Addewid yn gyfle gwych i gwrdd ag aelodau Addewid eraill, ynghyd â chwrdd wyneb yn wyneb â thîm Addewid y Ganolfan.

Digwyddiadau i Ddod:

Sister Act | 17 Ebrill 2017
Funny Girl | 4 Gorffennaf 2017

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad ecsgliwsif yn £5 sy'n cynnwys diod am ddim (gwydraid o win, cwrw neu ddiod feddal). Ewch i'r Ardal Aelodau i ganfod rhagor a sicrhau eich lle.

Cymerwch olwg isod ar uchafbwyntiau digwyddiadau blaenorol.

Priscilla: Queen of the Desert | 12 Ionawr 2016 | Bar ffresh


Noson hyfryd yng nghwmni aelodau Addewid cyn y sioe, gyda Phillip Childs (sef Bob yn Priscilla) yn ymuno i dynnu lluniau.

Kay BrinkworthDavid ElsmereJan KingKay Brinkworth - Phillip Childs ( Bob)

Digwyddiad Addewid Top Hat | 14 Ionawr 2015 | Bar ffresh

Noson arbennig yng nghwmni Aelodau Addewid, gyda gwesteion arbennig sy'n cynnwys Alan Burkitt a Charlotte Gooch, sef Jerry Tavers a Dale Tremont o gast Top Hat.

 


 

Cats | 28 Gorff 2014

Noson arbennig i Aelodau Addewid i ddathlu noson agoriadol Cats, gyda thaith gefn llwyfan o'r set.