Skip to Navigation | Skip to Content |

Aelodaeth Aur - o £300 y flwyddyn / £25 y mis

COTU-fox 
City of the Unexpected

 
Codwch y llen. Mwy i fwynhau.
Ymaelodwch fel Aelod Aur i dderbyn pecyn sy'n cynnwys rhagor o fuddion arbennig.

Gallwch chi a'ch gwesteion ddefnyddio ein lolfa breifat i gefnogwyr i gael lluniaeth a byrbrydau cyn y sioe ac yn ystod yr egwyl. Byddwch chi hefyd yn cael gwahoddiad i ddigwyddiadau arbennig i aelodau drwy gydol y flwyddyn, gan roi cyfleoedd unigryw i chi weld 'y tu ôl i'r llen'.

Cewch ostyngiad o 20% ar gyfanswm eich bil wrth ddangos eich cerdyn aelodaeth ym Mwyty ffresh. Cewch hefyd wybod am ostyngiadau eraill ar nwyddau a thocynnau yn eich cylchlythyr i gefnogwyr.

Mae eich cefnogaeth yn ein helpu ni i barhau i gynnig profiadau unigryw a bythgofiadwy i bawb. 
 

Er mwyn ymaelodi fel Aelod Aur neu i gael rhagor o wybodaeth,
ffoniwch ni ar 029 2063 6405
neu anfonwch e-bost at datblygu@wmc.org.uk

 

Mae eich buddion fel Aelod Aur yn cynnwys...

• Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau a blaenoriaeth wrth archebu'r seddi gorau*
• Mynediad i'n hardal i aelodau ar-lein sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau**
• Gostyngiad o 20% ym Mar a Bwyty ffresh***
• 'Dau Am Bris Un' ar ddiodydd poeth yn ein siopau coffi, Caffi a Crema ∆
• Gostyngiad o 20% ar ddiodydd ym mariau ein theatrau
• Mynediad i Lolfa'r Mileniwm, ein bar preifat i gefnogwyr
• Gostyngiad o 20% ar ddiodydd Lolfa'r Mileniwm
• Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
• Cydnabyddiaeth ar draws llwyfannau digidol amrywiol

*Perfformiadau yn Theatr Donald Gordon yn unig
** Bwydlenni cyn y sioe ac à la carte

∆ Fesul trafodiad i bob aelod

  

I gael rhagor o wybodaeth am pam bod eich rhoddion yn bwysig i'r Ganolfan, cliciwch yma.