Skip to Navigation | Skip to Content |

Aelodaeth Addewid: O £40 y flwyddyn

Aelodaeth Addewid matilda---membership
Matilda The Musical

Gosod y sylfeini. Dewch i'n hadnabod yn well.

Ymaelodwch ag Addewid yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i fwynhau'r buddion isod. Mae Aelodaeth yn dechrau o £40 y flwyddyn a, gyda nifer o fuddion, gostyngiadau a chynigion anhygoel, byddwch chi'n cael gwerth eich arian mewn dim ond un ymweliad â'r Ganolfan.  

Er mwyn ymaelodi fel Aelodaeth Addewid neu i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 029 2063 6464

Ydych chi'n prynu Addewid fel anrheg? Cliciwch yma am ragor o wybodaeth 

Arbed arian drwy Ddebyd Uniongyrchol o £36 y flwyddyn.

Bydd adnewyddu eich Aelodaeth Addewid yn haws yn y dyfodol gyda Debyd Uniongyrchol. Os ydych yn dymuno talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, cysylltwch â'n Canolfan Gyswllt ar 029 2063 6464 neu anfonwch e-bost addewid@wmc.org.uk.

Ymhlith buddion Addewid mae...

  • Bod y cyntaf i wybod ac archebu cyn pawb arall*
  • Cynigion Arbennig
    Dyma'r cynigion sydd ar gael i aelodau ar hyn o bryd.
  • Gostyngiad o 20% oddi ar eich bil ym Mar a Bwyty ffresh**
  • Gostyngiad o 20% oddi ar ddiodydd yn ein bariau theatr
  • 2 am bris 1 ar ddiodydd poeth yn ein caffis, Caffi a Crema***

 
*Gall aelodau unigol brynu 4 tocyn y sioe a gall aelodau ar y cyd brynu 8 tocyn y sioe yn ystod cyfnod blaenoriaeth archebu. Ac eithrio perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru a Stiwdio Weston. Ceir rhagor o fanylion am gyfyngiadau a dyraniadau tocynnau yn ein Telerau ac Amodau
**Ceir telerau ac amodau
*** Fesul trafodyn, fesul aelod
**** Yn amodol ar argaeledd a chyfyngiadau tocyn