Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Aelodaeth Addewid

CirqueEloize_ID_SkippingRope

Ymaelodwch ag Addewid ar-lein a gallwch chi cael mwy wrth arbed mwy yng Nghanolfan Mileniwm Cymru trwy fwynhau'r buddion isod. Mae Aelodaeth Addewid yn dechrau o £35 y flwyddyn a, gyda nifer o ostyngiadau a chynigion anhygoel, gallwch cael pris eich aelodaeth nôl mewn dim ond un ymweliad.  

Prynwch neu Adnewyddwch eich aelodaeth unigol neu ar y cyd isod...

Unwaith i chi ymaelodi ag Addewid, allgofnodwch ac yna mewngofnodi eto i ddechrau'ch aelodaeth a mwynhau'r buddion.

(Ydych chi'n prynu Addewid fel anrheg? Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Ymhlith buddion Addewid mae...

  • Bod y cyntaf i wybod ac archebu cyn pawb arall*
  • Cynigion Arbennig
    Dyma'r cynigion sydd ar gael i aelodau ar hyn o bryd.
  • Gostyngiad o 20% oddi ar eich bil ym Mar a Bwyty ffresh**
  • Gostyngiad o 20% oddi ar ddiodydd yn ein bariau theatr
  • 2 am bris 1 ar ddiodydd poeth yn ein caffis, Hufen a Crema***

 
* Gall aelodau unigol prynu 4 tocyn y sioe a gall aelodau ar y cyd prynu 8 tocyn y sioe yn ystod cyfnod blaenoriaeth archebu. Yn eithrio perfformiadau OCC a Stiwdio Weston. Ceir manylion bellach ar gyfyngiadau tocynnau yn ein Telerau ac Amodau
** Ceir telerau ac amodau
*** Fesul drafodiad, fesul aelod
**** Yn amodol ar argaeledd a cyfyngiadau tocyn

 

Ymaelodwch neu adnewyddwch drwy Ddebyd Uniongyrchol

Bydd adnewyddu eich aelodaeth yn y dyfodol hyd yn oed yn haws gyda Debyd Uniongyrchol. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau ffurflen aelodaeth a’i dychwelyd i:

Addewid
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL