Skip to Navigation | Skip to Content |

Aelodaeth Platinwm - o £1001 y flwyddyn / £83 y mis

Les-mis-membership-page
Les Mis Cymraeg


Camwch i ganol y llwyfan.  Bod wrth galon ein gweledigaeth a chefnogi ein dyfodol.

Platinwm yw ein cynllun aelodaeth premiwm i unigolion. Cewch holl fuddiannau Aur, gan gynnwys mynediad i'n lolfa breifat i gefnogwyr i chi a'ch gwesteion, amrywiaeth o ostyngiadau ar nwyddau a thocynnau gan gynnwys gostyngiad o 20% ar gyfanswm eich bil ym Mwyty ffresh a mwy.

Caiff aelodau Platinwm wasanaeth personol gan Dîm Datblygu'r Ganolfan, a fydd yn trefnu eich holl ofynion o ran tocynnau a lletygarwch.

Ymhlith y buddion ychwanegol ar y lefel yma mae cael blaenoriaeth wrth archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru, rhaglenni am ddim a digwyddiadau blynyddol unigryw.

Fel elusen, rydyn ni’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawn gan ein haelodau, a'r buddion yma yw ffordd y Ganolfan o ddweud 'diolch' am eich buddsoddiad a'ch cyfranogiad i'n dyheadau artistig.
 

Er mwyn ymaelodi fel Aelod Platinwm, neu i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 029 2063 6405
neu anfonwch e-bost at datblygu@wmc.org.uk

 

Mae eich buddion Platinwm yn cynnwys...

 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau a blaenoriaeth wrth archebu'r seddi gorau*
 • Cael gwybod ymhell o flaen llaw am berfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru a chael blaenoriaeth wrth archebu tocynnau
 • Gwasanaeth personol gan y Tîm Datblygu ar gyfer yr holl docynnau a gofynion
 • Mynediad i'n hardal i aelodau ar-lein am y newyddion diweddaraf, cynigion arbennig a gostyngiadau**
 • Mynediad VIP i Lolfa'r Mileniwm, ein bar i gefnogwyr
 • Gostyngiad o 20% ar ddiodydd yn Lolfa'r Mileniwm
 • Gostyngiad o 20% ym Mar a Bwyty ffresh***
 • ‘Dau Am Bris Un' ar ddiodydd poeth yn ein siopau coffi, Caffi a Crema ∆
 • Gostyngiad o 20% ar bob diod ym mariau ein theatrau
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
 • Eich enw wedi'i restru ar wefan y Ganolfan a rhaglenni a gynhyrchir ganddi
 • Digwyddiad Platinwm blynyddol
 • Rhaglenni am ddim
 • Cydnabyddiaeth o'ch cyfraniad yn ardal gyhoeddus y Ganolfan

 

*Perfformiadau yn Theatr Donald Gordon yn unig
*** Bwydlenni cyn y sioe ac à la carte

∆ Fesul trafodiad i bob aelod
† Ar gael ar y rhan fwyaf o berfformiadau. Un fesul aelodaeth.

 

I gael rhagor o wybodaeth am pam bod eich rhoddion yn bwysig i'r Ganolfan, cliciwch yma.