Skip to Navigation | Skip to Content |

SHIFFT

Shift-Main

Wyt ti'n fyfyriwr?
Hoffet ti gael gweld theatr fyw ac adloniant celfyddydol yng Nghaerdydd?

Cofrestra i fod yn rhan o SHIFFT i gael gafael ar docynnau am ddim ac am brisiau gostyngedig yn ogystal ag amrywiaeth o fargenion munud olaf ar docynnau, bwyd a diod yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mae Caerdydd yn lle prysur; gall fod yn anodd cadw ar ben yr holl bethau sy'n digwydd. Mae SHIFFT yn gwneud hyn oll yn hawdd: byddwn ni'n anfon tecst i ti gyda bargenion funud olaf ar ddewis mawr o sioeau a manion bethau eraill yma yn y Ganolfan, er mwyn i ti allu penderfynu ar amrantiad.

Trwy gofrestru ar SHIFFT isod, rwyt ti'n cytuno i dderbyn negeseuon tecst ac e-bost gan Ganolfan Mileniwm Cymru. Does dim rhaid i ti ymrwymo i unrhyw beth wrth gofrestru a galli di ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

SHIFFT
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  

DYMA SUT MAE SHIFFT YN GWEITHIO…
Byddwn ni'n anfon tecst atat ti gyda manylion cynigion yn y Ganolfan. Bydd cod unigryw ym mhob tecst i ti ei ddefnyddio ar ein gwefan, dros y ffôn ar ein llinell docynnau neu ar y drws yma yn y Ganolfan. Y cyfan sydd angen i ti ei wneud yw dod â cherdyn adnabod myfyriwr dilys er mwyn casglu dy docynnau (bydd pob tocyn sy'n cael ei archebu dros y ffôn neu ar-lein yn cael ei gadw yn y Swyddfa Docynnau i ti ei gasglu dy hunan*). Os nad oes gen ti gerdyn UCM, byddwn ni'n derbyn llythyr ar bapur swyddogol gan dy goleg neu brifysgol. 

MAE CYRRAEDD Y GANOLFAN YN GYFLYM AC YN HAWDD…
Bob diwrnod yr wythnos, mae BayCar Rhif 6 yn gadael Parc Cathays bob 10 munud (gyferbyn ag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd) ac yn mynd i lawr i Fae Caerdydd (tu allan i'r Ganolfan). Mae'r siwrnai'n cymryd tua chwarter awr, gan ddibynnu ar y traffig.

*Bydd yn rhaid dangos Cerdyn Adnabod Myfyriwr am bob tocyn archebwyd. Er enghraifft, os ydych chi'n prynu dau docyn, mae angen i'r ddau berson dangos eu Cerdyn Myfyriwr wrth gasglu tocynnau.