Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Byd Wondercrump Roald Dahl

Profiad Roald Dahl
12 Aws 2016 - 14 Ion 2017

Profiad ar gael o 9.45am tan 6pm

Canllaw Oed: Rhwng 7 a 107 oed

Dyma brofiad unigryw i grŵp o bobl fydd yn cael eu tywys o amgylch yr arddangosfa. Bydd gofyn i chi gael o leiaf un oedolyn gyda phob 3 phlentyn.


DEWISWCH YN OFALUS NAI LLAI PROFIAD CYMRAEG NEU SAESNEG. NI FYDD YN BOSIBL NEWID YR IAITH AR ÔL CYRRAEDD.

Hyd: 1 Awr

Dewch ar siwrnai hudolus a rhyngweithiol i ddarganfod holl gyfrinachau'r awdur hoffus. Dysgwch am fywyd hynod Roald Dahl a'r ysbrydoliaeth sydd y tu ôl i'w gymeriadau a'i straeon enwocaf.

Mae'r daith yn cynnwys eitemau unigryw o archifdy Amgueddfa a Chanolfan Chwedleua Roald Dahl. Bydd gosodiadau rhyngweithiol i danio'r dychymyg - a hyd yn oed cyfleoedd i brofi grym eich creadigrwydd eich hun. Ymdroellwch drwy wagleoedd chwilfrydig wrth i chi gamu i mewn i Fyd Wondercrump.

Canllaw Oed: Rhwng 7 A 107 oed

Dyma brofiad unigryw i grŵp o bobl ble fyddwch chi'n cael eich tywys o amgylch yr arddangosfa. Bydd gofyn i chi gael o leiaf un oedolyn gyda phob 3 phlentyn.

Rhybudd: Mae Byd Wondercrump Roald Dahl yn cynnwys deunyddiau wedi’u creu o rwber. Os oes gennych alergedd i latecs, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau am ragor o wybodaeth am sut y gall hyn effeithio arnoch chi.

SICRHEWCH EICH BOD YN CYRRAEDD O LEIAF 20 MUNUD CYN DECHRAU EICH PROFIAD. NI FYDDWCH CHI'N CAEL MYND AR Y DAITH OS BYDDWCH CHI'N CYRRAEDD YN HWYR.

Wondercrump-logos-web

 

WondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrump

Lluniau: Victor Frankowski

Mae tocynnau Cefnogwch Ni yn cynnwys rhodd fechan wirfoddol. Os ydych chi’n drethdalwr yn y DU ac yn gallu dweud ‘Ie’ i Gymorth Rhodd, gallwn adennill y dreth a dalwyd yn llawn am docyn; yn ogystal â’r rhodd. Mae hyn yn werth 25% yn ychwanegol i’r Ganolfan, sy’n golygu fod tocyn gwerth £9 bellach yn werth £11.25. 

Bydd yr arian o godir drwy docynnau Cefnogwch Ni, a’r Rhodd Cymorth y gallwn hawlio arnyn nhw, fynd tuag at ein dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016, gan ddarparu rhaglen am ddim o weithgareddau dysgu creadigol i bobl ledled Cymru.

Er mwyn ni allu hawlio Cymorth Rhodd ar eich tocynnau, dewiswch docyn Cefnogwch Ni a thiciwch flwch datganiad Cymorth Rhodd unwaith y byddwch chi wedi ychwanegu’ch tocynnau i’r fasged.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn Elusen Gofrestredig, rhif 1060458.


groups

Ysgolion

Gwnewch y mwyaf o'ch profiad Wondercrump wrth greu pecyn Roald Dahl wedi'i deilwra ar gyfer eich anghenion chi drwy ychwanegu gweithdy. Bydd pecyn adnoddau hefyd ar gael i athrawon. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma

I archebu ar gyfer grŵp ysgol ffoniwch yr Adran Grwpiau ar 029 2063 6464 a dewiswch opsiwn 4.

Cefnogir gan

lloyds-small

 

familyTocyn Teulu £27* (£35 ar y dydd)

Mae'r prisiau yma'n cynnwys cyfraniad bychan.

*Mae'r Tocyn Teulu yn berthnasol i grŵp o 4 person yn unig gyda dim mwy na 2 oedolyn. Ychwanegwch y seddi i’ch basged a bydd cynnig yn ymddangos yn awtomatig.
 

Te Prynhawn

Archebwch Te Prynhawn law yn llaw â The Wondercrump World of Rald Dahl am brofiad bythgofiadwy. Gyda chasgliad o frechdanau, sgoniau ffres o’r ffwrnes, brownis siocled hyfryd ac ysgytlaethau o bob math, dyma wledd arbennig i blant ac oedolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Quentin Blake: Inside Stories

I weld yr hanes y tu ôl i ddarluniau cymeriadau Roald Dahl, ewch i'r arddangosfa am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i weld rhai o ddarluniau gwreiddiol Quentin Blake. Mae Quentin Blake: Inside Stories ar agor tan 20 Tachwedd.

  

Mae tocynnau Cefnogwch Ni yn cynnwys rhodd fechan wirfoddol. Os ydych chi’n drethdalwr yn y DU ac yn gallu dweud ‘Ie’ i Gymorth Rhodd, gallwn adennill y dreth a dalwyd yn llawn am docyn; yn ogystal â’r rhodd. Mae hyn yn werth 25% yn ychwanegol i’r Ganolfan, sy’n golygu fod tocyn gwerth £9 bellach yn werth £11.25. 

Bydd yr arian o godir drwy docynnau Cefnogwch Ni, a’r Rhodd Cymorth y gallwn hawlio arnyn nhw, fynd tuag at ein dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016, gan ddarparu rhaglen am ddim o weithgareddau dysgu creadigol i bobl ledled Cymru.

Er mwyn ni allu hawlio Cymorth Rhodd ar eich tocynnau, dewiswch docyn Cefnogwch Ni a thiciwch flwch datganiad Cymorth Rhodd unwaith y byddwch chi wedi ychwanegu’ch tocynnau i’r fasged.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn Elusen Gofrestredig, rhif 1060458.


groups

Ysgolion

Gwnewch y mwyaf o'ch profiad Wondercrump wrth greu pecyn Roald Dahl wedi'i deilwra ar gyfer eich anghenion chi drwy ychwanegu gweithdy. Bydd pecyn adnoddau hefyd ar gael i athrawon. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma

I archebu ar gyfer grŵp ysgol ffoniwch yr Adran Grwpiau ar 029 2063 6464 a dewiswch opsiwn 4.

Cefnogir gan

lloyds-small

 

familyTocyn Teulu £27* (£35 ar y dydd)

Mae'r prisiau yma'n cynnwys cyfraniad bychan.

*Mae'r Tocyn Teulu yn berthnasol i grŵp o 4 person yn unig gyda dim mwy na 2 oedolyn. Ychwanegwch y seddi i’ch basged a bydd cynnig yn ymddangos yn awtomatig.
 

Te Prynhawn

Archebwch Te Prynhawn law yn llaw â The Wondercrump World of Rald Dahl am brofiad bythgofiadwy. Gyda chasgliad o frechdanau, sgoniau ffres o’r ffwrnes, brownis siocled hyfryd ac ysgytlaethau o bob math, dyma wledd arbennig i blant ac oedolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Quentin Blake: Inside Stories

I weld yr hanes y tu ôl i ddarluniau cymeriadau Roald Dahl, ewch i'r arddangosfa am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i weld rhai o ddarluniau gwreiddiol Quentin Blake. Mae Quentin Blake: Inside Stories ar agor tan 20 Tachwedd.

  

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

Mae tocynnau Cefnogwch Ni yn cynnwys rhodd fechan wirfoddol. Os ydych chi’n drethdalwr yn y DU ac yn gallu dweud ‘Ie’ i Gymorth Rhodd, gallwn adennill y dreth a dalwyd yn llawn am docyn; yn ogystal â’r rhodd. Mae hyn yn werth 25% yn ychwanegol i’r Ganolfan, sy’n golygu fod tocyn gwerth £9 bellach yn werth £11.25. 

Bydd yr arian o godir drwy docynnau Cefnogwch Ni, a’r Rhodd Cymorth y gallwn hawlio arnyn nhw, fynd tuag at ein dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016, gan ddarparu rhaglen am ddim o weithgareddau dysgu creadigol i bobl ledled Cymru.

Er mwyn ni allu hawlio Cymorth Rhodd ar eich tocynnau, dewiswch docyn Cefnogwch Ni a thiciwch flwch datganiad Cymorth Rhodd unwaith y byddwch chi wedi ychwanegu’ch tocynnau i’r fasged.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn Elusen Gofrestredig, rhif 1060458.


groups

Ysgolion

Gwnewch y mwyaf o'ch profiad Wondercrump wrth greu pecyn Roald Dahl wedi'i deilwra ar gyfer eich anghenion chi drwy ychwanegu gweithdy. Bydd pecyn adnoddau hefyd ar gael i athrawon. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma

I archebu ar gyfer grŵp ysgol ffoniwch yr Adran Grwpiau ar 029 2063 6464 a dewiswch opsiwn 4.

Cefnogir gan

lloyds-small

 

familyTocyn Teulu £27* (£35 ar y dydd)

Mae'r prisiau yma'n cynnwys cyfraniad bychan.

*Mae'r Tocyn Teulu yn berthnasol i grŵp o 4 person yn unig gyda dim mwy na 2 oedolyn. Ychwanegwch y seddi i’ch basged a bydd cynnig yn ymddangos yn awtomatig.
 

Te Prynhawn

Archebwch Te Prynhawn law yn llaw â The Wondercrump World of Rald Dahl am brofiad bythgofiadwy. Gyda chasgliad o frechdanau, sgoniau ffres o’r ffwrnes, brownis siocled hyfryd ac ysgytlaethau o bob math, dyma wledd arbennig i blant ac oedolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Quentin Blake: Inside Stories

I weld yr hanes y tu ôl i ddarluniau cymeriadau Roald Dahl, ewch i'r arddangosfa am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i weld rhai o ddarluniau gwreiddiol Quentin Blake. Mae Quentin Blake: Inside Stories ar agor tan 20 Tachwedd.

  

Does dim tocynnau ar gael ar hyn o bryd