Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Theatr Donald Gordon

Slava's Snowshow


17 Hyd - 21 Hyd 2017

Tocynnau: £14 - £36 (£15.50* - £37.50*)

Canllaw Oed: 8+ (Dim plant dan 2 oed)
Yn cynnwys goleuadau strôb

*Mae’r prisiau yma yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn sef y mwyafswm y byddwch yn ei dalu (dim ond £1 y tocyn wrth archebu ar-lein). Cewch weld y manylion llawn am ffioedd fan hyn.
 

Mae’r sioe ryngwladol a syfrdanol sydd wedi ennill nifer o wobrau yn dychwelyd i Gymru oherwydd galw mawr. Ar ôl syfrdanu cynulleidfaoedd yn 2007, dyma antur theatraidd unigryw a gwledd i’r llygaid sy’n llawn dop o galon a hiwmor - profiad gwefreiddiol i’r synhwyrau i gyd sy’n mynd â gwynt y gynulleidfa.

Fel cynhyrchiad rhyfeddol sy’n boblogaidd ag oedolion a theuluoedd fel ei gilydd, mae Slava’s Snowshow wedi diddanu cynulleidfaoedd mewn mwy na 80 o wledydd gan ddenu cymeradwyaeth fyd-eang.

Camwch i fyd eiraog Slava am brofiad unwaith mewn oes sy’n byrlymu â llawenydd, sbort a sbri, gyda storm eira enfawr fel diweddglo sy’n eich tynnu i ganol yr antur!

“Utterly Breathtaking”

Daily Mail

hr

Mae’r cynhyrchiad yma’n cynnwys goleuadau strôb.

 

promiseBlaenoriaeth Archebu |
Cynnig Ecsgliwsif ar Docynnau
Ymaelodwch ag Addewid

Gall aelodau brynu tocynnau am ddim ond £15 (£16.50*) ar y noson agoriadol, 17 Hydref 2017. Mae argaeledd y cynnig yn gyfyngedig felly'r cyntaf i'r felin… Ceir telerau ac amodau. Ac eithrio’r prisiau rhataf. Yn amodol ar argaeledd.

Ewch i'ch Ardal i Aelodau (isod) i gael eich cod hyrwyddo ar gyfer blaenoriaeth archebu. Os nad ydych chi'n aelod, cliciwch yma i ymaelodi

GoldPlatinum-MembersArea-CymPromise-MembersArea-Cym

 

groupsCynigion i Grwpiau 

Grwpiau 10+ Gostyngiad o £2 | Grwpiau 20+ Gostyngiad o £3† | Grwpiau 40+ Gostyngiad o £4#†
Yn amodol ar argaeledd. Ac eithrio’r prisiau rhataf.

Caiff y gostyngiad ei ychwanegu yn eich basged
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein tîm Grwpiau ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) i archebu
† Mae'r manteision arbennig i Drefnwyr Grŵp yn gymwys i grwpiau 20+: 1 tocyn AM DDIM

 

deal (star)Dan 16 Oed a Myfyrwyr

Gostyngiad o £8 (ac eithrio’r prisiau rhataf).

 

deal (star)Ysgolion

Tocynnau am £12 (£13.50*)

 

 

promiseBlaenoriaeth Archebu |
Cynnig Ecsgliwsif ar Docynnau
Ymaelodwch ag Addewid

Gall aelodau brynu tocynnau am ddim ond £15 (£16.50*) ar y noson agoriadol, 17 Hydref 2017. Mae argaeledd y cynnig yn gyfyngedig felly'r cyntaf i'r felin… Ceir telerau ac amodau. Ac eithrio’r prisiau rhataf. Yn amodol ar argaeledd.

Ewch i'ch Ardal i Aelodau (isod) i gael eich cod hyrwyddo ar gyfer blaenoriaeth archebu. Os nad ydych chi'n aelod, cliciwch yma i ymaelodi

GoldPlatinum-MembersArea-CymPromise-MembersArea-Cym

 

groupsCynigion i Grwpiau 

Grwpiau 10+ Gostyngiad o £2 | Grwpiau 20+ Gostyngiad o £3† | Grwpiau 40+ Gostyngiad o £4#†
Yn amodol ar argaeledd. Ac eithrio’r prisiau rhataf.

Caiff y gostyngiad ei ychwanegu yn eich basged
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein tîm Grwpiau ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) i archebu
† Mae'r manteision arbennig i Drefnwyr Grŵp yn gymwys i grwpiau 20+: 1 tocyn AM DDIM

 

deal (star)Dan 16 Oed a Myfyrwyr

Gostyngiad o £8 (ac eithrio’r prisiau rhataf).

 

deal (star)Ysgolion

Tocynnau am £12 (£13.50*)

 

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

promiseBlaenoriaeth Archebu |
Cynnig Ecsgliwsif ar Docynnau
Ymaelodwch ag Addewid

Gall aelodau brynu tocynnau am ddim ond £15 (£16.50*) ar y noson agoriadol, 17 Hydref 2017. Mae argaeledd y cynnig yn gyfyngedig felly'r cyntaf i'r felin… Ceir telerau ac amodau. Ac eithrio’r prisiau rhataf. Yn amodol ar argaeledd.

Ewch i'ch Ardal i Aelodau (isod) i gael eich cod hyrwyddo ar gyfer blaenoriaeth archebu. Os nad ydych chi'n aelod, cliciwch yma i ymaelodi

GoldPlatinum-MembersArea-CymPromise-MembersArea-Cym

 

groupsCynigion i Grwpiau 

Grwpiau 10+ Gostyngiad o £2 | Grwpiau 20+ Gostyngiad o £3† | Grwpiau 40+ Gostyngiad o £4#†
Yn amodol ar argaeledd. Ac eithrio’r prisiau rhataf.

Caiff y gostyngiad ei ychwanegu yn eich basged
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein tîm Grwpiau ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) i archebu
† Mae'r manteision arbennig i Drefnwyr Grŵp yn gymwys i grwpiau 20+: 1 tocyn AM DDIM

 

deal (star)Dan 16 Oed a Myfyrwyr

Gostyngiad o £8 (ac eithrio’r prisiau rhataf).

 

deal (star)Ysgolion

Tocynnau am £12 (£13.50*)

 

 

Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Maw 17 Hyd
7:30pm £14.00 - £34.00  
 
Mer 18 Hyd
7:30pm £14.00 - £34.00  
 
Iau 19 Hyd
2:30pm £14.00 - £34.00  
 
7:30pm £14.00 - £34.00  
 
Gwe 20 Hyd
7:30pm £14.00 - £36.00  
 
Sad 21 Hyd
2:30pm £14.00 - £36.00  
 
7:30pm £14.00 - £36.00  
 
The Bear

The Bear

12 Rhag - 31 Rhag 17

Stori aeafol dwymgalon a digrif yw The Bear, yn seiliedig ar lyfr poblogaidd Raymond Briggs, sy’n arddangos pypedwaith disglair, cerddoriaeth arbennig, chwedleua breuddwydiol a llond bol o chwerthin.