Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Theatr Donald Gordon

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru, ar y cyd â Cape Town Opera

Tiger Bay Y Sioe Gerdd


13 Tach - 25 Tach 2017

Tocynnau: £7 - £39
Canllaw Oed: 11+ (Dim plant dan 2 oed) - yn cynnwys iaith gref
Hyd y perfformiad: tua 3 awr gydag un egwyl

Bydd rhagddangosiadau nos Lun 13 a Nos Fawrth 14 Tachwedd

 

Cerddoriaeth gan Daf James
Llyfr a Geiriau gan Michael Williams

Tlodi enbyd ochr yn ochr â chyfoeth eithriadol. Plant y strydoedd yn crwydro’r dociau. Y diwydiant glo yn teyrnasu. Mae chwyldro’n byrlymu yn y byd tywyll sy’n bodoli o dan wyneb bonheddig Butetown. Dyma Fae Teigr ar droad yr ugeinfed ganrif.

Mae’r sioe gerdd newydd epig yma’n seiliedig ar benderfyniad merch ifanc i herio anghyfiawnderau cymdeithasol, dilyn ei chalon a gwireddu ei breuddwydion. Gyda cherddoriaeth wefreiddiol a chymeriadau bythgofiadwy sy’n cynnwys John Owen-Jones fel y trydydd ardalydd Bute, bydd Tiger Bay yn eich tywys drwy dafarndai a strydoedd cefn aflan y ddinas ar drobwynt rhyfeddol mewn hanes.

Gyda llyfr a geiriau gan Michael Williams a sgôr wreiddiol gan y cyfansoddwr o Gymru Daf James, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn falch o gyflwyno’r sioe gerdd ysblennydd yma sy’n dod â rhu’r Teigr yn fyw ar lwyfan.

Darganfod mwy am Tiger Bay y Sioe Gerdd yma.

Cyfarwyddwr - Melly Still
Cyd Gyfarwyddwr - Max Barton
Cynllunydd - Anna Fleischle
Cynllunydd Goleuo - Joshua Carr
Cynllunydd Sain - Christopher Shutt
Cyfarwyddwr Cerdd a Goruchwyliwr - David Mahoney
Coreograffydd - Melody Squire
Trefnwr y Sgôr i'r Gerddorfa - Jeff Howard
Cyfarwyddwr Castio - Jim Arnold CDG ar gyfer Pippa Ailion Casting
Castio Ychwanegol - Charlotte Sutton CDG
Geiriau Cymraeg Ychwanegol - Daf James

"…do anything you can to get a ticket."
What's on in Cape Town

"Tiger Bay's a great gritty triumph"
Cape Argus

 

Tiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger BayTiger Bay

Lluniau: Kim Stevens, Joan Ward a Nardus Engelbrecht

 

 

 

  

promiseBlaenoriaeth Archebu |
Cynnig Ecsgliwsif ar Docynnau
Ymaelodwch ag Addewid

 

Gall aelodau Addewid dderbyn gostyngiad o £10 oddi ar docynnau perfformiadau 14 ac 15 Tachwedd (ar y 2 bris drytaf). Gall aelodau Aur a Phlatinwm fanteisio ar y cynnig yma ar berfformiadau tan 18 Tachwedd. Archebwch yn gynnar, gan fod yr argaeledd yn gyfyngedig. Ceir telerau ac amodau.

Ewch i’ch Ardal i Aelodau (isod) i gael eich cod hyrwyddo ar gyfer blaenoriaeth archebu. Os nad ydych chi’n aelod, cliciwch yma i ymaelodi

GoldPlatinum-MembersArea-CymPromise-MembersArea-Cym

 

groupsCynigion i Grwpiau 

 

Grwpiau 10+ Gostyngiad o £3 | Grwpiau 20+ Gostyngiad o £4† | Grwpiau 40+ Gostyngiad o £5#†
Ar gael i bob perfformiad (ar y 4 pris drytaf). Yn amodol ar argaeledd. Caiff y gostyngiad ei ychwanegu i'ch basged.
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein tîm Grwpiau ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) i archebu
†Mae'r manteision arbennig i Drefnwyr Grŵp yn gymwys i grwpiau 10+: 1 tocyn AM DDIM

 

deal (star)Dan 18 Oed

Tocynnau am £10#
Yn amodol ar argaeledd. Ac eithrio'r ddau bris rhataf
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu.

 

education-dark-themeYsgolion

Tocynnau am £10. Pob perfformiad (ar y 4 pris drytaf). Un tocyn athro AM DDIM gyda phob 10 disgybl.

Perfformiad i ysgolion ar 21 Tachwedd 11am. Tocynnau o £5. Ar gael drwy’r Swyddfa Docynnau yn unig, dewiswch Opsiwn 4 ar gyfer Gwerthiannau Grwpiau.
 

promiseBlaenoriaeth Archebu |
Cynnig Ecsgliwsif ar Docynnau
Ymaelodwch ag Addewid

 

Gall aelodau Addewid dderbyn gostyngiad o £10 oddi ar docynnau perfformiadau 14 ac 15 Tachwedd (ar y 2 bris drytaf). Gall aelodau Aur a Phlatinwm fanteisio ar y cynnig yma ar berfformiadau tan 18 Tachwedd. Archebwch yn gynnar, gan fod yr argaeledd yn gyfyngedig. Ceir telerau ac amodau.

Ewch i’ch Ardal i Aelodau (isod) i gael eich cod hyrwyddo ar gyfer blaenoriaeth archebu. Os nad ydych chi’n aelod, cliciwch yma i ymaelodi

GoldPlatinum-MembersArea-CymPromise-MembersArea-Cym

 

groupsCynigion i Grwpiau 

 

Grwpiau 10+ Gostyngiad o £3 | Grwpiau 20+ Gostyngiad o £4† | Grwpiau 40+ Gostyngiad o £5#†
Ar gael i bob perfformiad (ar y 4 pris drytaf). Yn amodol ar argaeledd. Caiff y gostyngiad ei ychwanegu i'ch basged.
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein tîm Grwpiau ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) i archebu
†Mae'r manteision arbennig i Drefnwyr Grŵp yn gymwys i grwpiau 10+: 1 tocyn AM DDIM

 

deal (star)Dan 18 Oed

Tocynnau am £10#
Yn amodol ar argaeledd. Ac eithrio'r ddau bris rhataf
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu.

 

education-dark-themeYsgolion

Tocynnau am £10. Pob perfformiad (ar y 4 pris drytaf). Un tocyn athro AM DDIM gyda phob 10 disgybl.

Perfformiad i ysgolion ar 21 Tachwedd 11am. Tocynnau o £5. Ar gael drwy’r Swyddfa Docynnau yn unig, dewiswch Opsiwn 4 ar gyfer Gwerthiannau Grwpiau.


Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd. 

promiseBlaenoriaeth Archebu |
Cynnig Ecsgliwsif ar Docynnau
Ymaelodwch ag Addewid

 

Gall aelodau Addewid dderbyn gostyngiad o £10 oddi ar docynnau perfformiadau 14 ac 15 Tachwedd (ar y 2 bris drytaf). Gall aelodau Aur a Phlatinwm fanteisio ar y cynnig yma ar berfformiadau tan 18 Tachwedd. Archebwch yn gynnar, gan fod yr argaeledd yn gyfyngedig. Ceir telerau ac amodau.

Ewch i’ch Ardal i Aelodau (isod) i gael eich cod hyrwyddo ar gyfer blaenoriaeth archebu. Os nad ydych chi’n aelod, cliciwch yma i ymaelodi

GoldPlatinum-MembersArea-CymPromise-MembersArea-Cym

 

groupsCynigion i Grwpiau 

 

Grwpiau 10+ Gostyngiad o £3 | Grwpiau 20+ Gostyngiad o £4† | Grwpiau 40+ Gostyngiad o £5#†
Ar gael i bob perfformiad (ar y 4 pris drytaf). Yn amodol ar argaeledd. Caiff y gostyngiad ei ychwanegu i'ch basged.
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein tîm Grwpiau ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) i archebu
†Mae'r manteision arbennig i Drefnwyr Grŵp yn gymwys i grwpiau 10+: 1 tocyn AM DDIM

 

deal (star)Dan 18 Oed

Tocynnau am £10#
Yn amodol ar argaeledd. Ac eithrio'r ddau bris rhataf
#Ddim ar gael ar-lein, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu.

 

education-dark-themeYsgolion

Tocynnau am £10. Pob perfformiad (ar y 4 pris drytaf). Un tocyn athro AM DDIM gyda phob 10 disgybl.

Perfformiad i ysgolion ar 21 Tachwedd 11am. Tocynnau o £5. Ar gael drwy’r Swyddfa Docynnau yn unig, dewiswch Opsiwn 4 ar gyfer Gwerthiannau Grwpiau.


Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Sad 25 Tach
2:30pm £12.00 - £39.00  
 
7:30pm £12.00 - £39.00  
 
Miss Saigon

Miss Saigon

Boublil a Schönberg

29 Tach - 06 Ion 18

Wedi ennill naw gwobr WhatsOnStage yn 2015 gan gynnwys y Sioe Orau, mae’r stori garu epig yma’n adrodd hanes trasig Kim. Fel merch ifanc wedi’i hamddifadu gan y rhyfel, mae hi’n syrthio mewn cariad â milwr Americanaidd o’r enw Chris – ond caiff eu bywydau eu rhwygo ar led gan gwymp Saigon.

The Bear

The Bear

12 Rhag - 31 Rhag 17

Stori aeafol dwymgalon a digrif yw The Bear, yn seiliedig ar lyfr poblogaidd Raymond Briggs, sy’n arddangos pypedwaith disglair, cerddoriaeth arbennig, chwedleua breuddwydiol a llond bol o chwerthin.