Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Tŷ Dawns - CDCCymru
Gŵyl Ddawns Caerdydd a Migrations yn cyflwyno

Not About Everything

Hiatus / Daniel Linehan
16 Tach 2017

Tocynnau £14 (£15.50*) | Gostyngiadau £12 (£13.50*)

*Mae’r prisiau yma yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn sef y mwyafswm y byddwch yn ei dalu (dim ond £1 y tocyn wrth archebu ar-lein). Cewch weld y manylion llawn am ffioedd
fan hyn

Hyd y Perfformiad: Tua 1 awr

 

Mae corff unigol yn dod i’r gofod ac yn dechrau troelli. Mae’r troelli’n dechrau’n araf, ond yn raddol mae’n troi’n symudiad chwyrlïol lloerig.

O fewn y symudiad cylchol obsesiynol hwn, mae’r perfformiwr Daniel Linehan yn cyflwyno cyfres o amrywiadau, cyflymiadau a newidiadau cynnil, gan greu dawns ddoniol a chymhleth. Mae’n mynd drwy brosesau egnïol sy’n cynnwys aml dasg ar yr un pryd ac yntau’n dal i droelli’n ddiddiwedd.

Yn ôl Linehan, dydy o ddim yn siarad am anobaith, gwytnwch na pholisi’r llywodraeth; dydy o ddim yn siarad am enwogion, meistrolaeth na phroblemau metaffisegol. Ond drwy’i eiriau mae’n tynnu ein sylw at y materion hyn, gan gonsurio byd sy’n fwy o lawer na’r cylch cyfyng y mae’n perfformio ynddo

Yn troi a throi’n ddiddiwedd yng nghanol y rhwydwaith syniadau newidiol hwn, mae Linehan yn creu twll du â’i ben i lawr – gofod llawn pendro sy’n drysu popeth efallai, ond hefyd lle mae myfyrio meddylgar sy’n gadael i’r holl syniadau hyn lifo ac atseinio.

Perfformiad gwefreiddiol penigamp yw hwn sy’n sgleisio drwy bethau. Syniadau, disgwyliadau, y syniad o beth allai ddigwydd nesa.

Rhan o Wyl Ddawns Caerdydd

Hyd y Perfformiad: Tua 60 munud (dim egwyl)

deal-whiteDan 26 Oed

£8.50* y tocyn. Yn amodol ar argaeledd.

 

Cardiff dance festival black

 

deal-whiteDan 26 Oed

£8.50* y tocyn. Yn amodol ar argaeledd.

 

Cardiff dance festival black

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

deal-whiteDan 26 Oed

£8.50* y tocyn. Yn amodol ar argaeledd.

 

Cardiff dance festival black

 

Does dim tocynnau ar gael ar hyn o bryd