Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
ffresh
Tiger Bay yn cyflwyno…

Leroy Brito: Goreuon Butetown

gyda chefnogaeth gan Ignacio Lopez, noson o dan arweiniad Clint Edwards
17 Tach 2017

Drysau ar agor: 8pm
Perfformiad yn dechrau: 9pm

Cyfyngiad Oed: 18+
 

Fel rhan o'r gyfres, Tiger Bay yn cyflwyno… byddwn yn croesawu Leroy Brito sydd wedi'i eni a'i fagu yn Butetown, i ymuno â ni yn ffresh am noson o adloniant pur.

Ers ei berfformiad cyntaf yn 2011, mae'r comedïwr o Gaerdydd wedi ennill enw da iddo'i hun fel un o sêr mwyaf addawol byd y comedi yng Nghymru.

Yn 2016, cafodd Leroy gyfnod hynod lwyddiannus yr ochr draw i'r Iwerydd gan berfformio yn Efrog Newydd ac mewn sioeau poblogaidd yma yn y Glee Club yng Nghaerdydd a gafodd ei ddarlledu ar y teledu. Yn 2017, ysgrifennodd ac ymddangosodd Leroy ar Great Welsh Brexit Road Trip y BBC yn ogystal â chyfnod hynod lwyddiannus yng Ngŵyl Ymylol Caeredin.

"A Cardiff Boy taking the scene by storm. Strong stage presence, great gags and something different from the ordinary" 
The Glee Club

Gyda chefnogaeth gan Ignacio Lopez.


Mae'r Cymro/Sbaenwr Ignacio Lopez wedi bod yn gwefreiddio cynulleidfaoedd gyda'i arddull unigryw ers symud i'r DU i berfformio comedi yn llawn amser. Mae'n enw sy'n ymddangos yn aml mewn clybiau comedi adnabyddus ledled y DU. Mae Ignacio hefyd wedi perfformio mewn sioeau poblogaidd yng Nghaeredin, Reading a Brighton.

Rydyn ni'n cadw ysbryd Gŵyl y Llais yn fyw gyda thymor newydd sbon o gerddoriaeth jazz, cyfoes a chabaret byw.

Y rhaglen gyfan

 

deal (star)

Arbed!
Gallwch arbed £10 os brynwch docyn i ddau ddigwyddiad Tiger Bay yn cyflwyno… am £20

 

 

Tiger Bay yn Cyflwyno

Gan rychwantu degawdau a chanrifoedd cornel fwyaf amlddiwylliannol Caerdydd, mae Tiger Bay yn Cyflwyno yn dod â rhaglen gwyl ffrinj ynghyd i ddathlu chwedloniaeth Tiger Bay. Gan ddwyn ynghyd detholiad o gerddoriaeth eiconig, straeon go iawn a thalentau lleol, mae Tiger Bay yn Cyflwyno yn rhannu straeon yr ardal, ei harwyddocâd hanesyddol i ddiwydiant a’r celfyddydau ac angerdd y bobl.

Cliciwch yma i ddargnfod mwy o ddigwyddiadau cyffrous Tiger Bay yn cyflwyno.


 

Rydyn ni'n cadw ysbryd Gŵyl y Llais yn fyw gyda thymor newydd sbon o gerddoriaeth jazz, cyfoes a chabaret byw.

Y rhaglen gyfan

 

deal (star)

Arbed!
Gallwch arbed £10 os brynwch docyn i ddau ddigwyddiad Tiger Bay yn cyflwyno… am £20

 

 

Tiger Bay yn Cyflwyno

Gan rychwantu degawdau a chanrifoedd cornel fwyaf amlddiwylliannol Caerdydd, mae Tiger Bay yn Cyflwyno yn dod â rhaglen gwyl ffrinj ynghyd i ddathlu chwedloniaeth Tiger Bay. Gan ddwyn ynghyd detholiad o gerddoriaeth eiconig, straeon go iawn a thalentau lleol, mae Tiger Bay yn Cyflwyno yn rhannu straeon yr ardal, ei harwyddocâd hanesyddol i ddiwydiant a’r celfyddydau ac angerdd y bobl.

Cliciwch yma i ddargnfod mwy o ddigwyddiadau cyffrous Tiger Bay yn cyflwyno.


 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

Rydyn ni'n cadw ysbryd Gŵyl y Llais yn fyw gyda thymor newydd sbon o gerddoriaeth jazz, cyfoes a chabaret byw.

Y rhaglen gyfan

 

deal (star)

Arbed!
Gallwch arbed £10 os brynwch docyn i ddau ddigwyddiad Tiger Bay yn cyflwyno… am £20

 

 

Tiger Bay yn Cyflwyno

Gan rychwantu degawdau a chanrifoedd cornel fwyaf amlddiwylliannol Caerdydd, mae Tiger Bay yn Cyflwyno yn dod â rhaglen gwyl ffrinj ynghyd i ddathlu chwedloniaeth Tiger Bay. Gan ddwyn ynghyd detholiad o gerddoriaeth eiconig, straeon go iawn a thalentau lleol, mae Tiger Bay yn Cyflwyno yn rhannu straeon yr ardal, ei harwyddocâd hanesyddol i ddiwydiant a’r celfyddydau ac angerdd y bobl.

Cliciwch yma i ddargnfod mwy o ddigwyddiadau cyffrous Tiger Bay yn cyflwyno.


 

Does dim tocynnau ar gael ar hyn o bryd