Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
O amgylch y Ganolfan

Llwybr Anifeiliaid Arctig


Mae'r digwyddiad yma am ddim - tarwch heibio
01 Rhag 2017 - 10 Ion 2018

Am Ddim | Pob dydd (ac eithrio 25 Rhagfyr)

Canllaw Oed: Pob Oedran

A allwch chi ddod o hyd i anifeiliaid yr Arctig sy'n cuddio yn y Ganolfan?

Crëwyd gan artistiaid a gwneuthurwyr lleol, eleni bydd y Ganolfan yn gartref clud i 6 anifail o'r Arctig. Casglwch daflen llwybr o'r Angorfa ac ewch amdani i ddarganfod pob un o'n trigolion Nadoligaidd.

 

 

Draenog Arctig - Ruby Gibbens
Mae Ruby'n bypedwraig o Gaerdydd ac yn astudio MA yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama. Ochr yn ochr â'u hastudiaethau, mae wedi gweithio gyda nifer o gwmnïoedd theatr genedlaethol a rhyngwladol.

 

Arth Wen - Sandra Gustafsson
Mae Sandra yn ddylunydd perfformio yn wreiddiol o dirwedd oer y Ffindir. Dechreuodd ei thaith yn Llundain yn gwneud propiau, wedyn mentrodd i Gaerdydd er mwyn gwneud gradd MA mewn Dylunio a Pherfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama. Mae ganddi ddiddordeb mewn trawsnewid ardaloedd perfformio anghonfensiynol mewn i ardaloedd llawn cyffro ac mae'n mwynhau creu'r annisgwyl. Am fwy o enghreifftiau o'i gwaith ewch i www.sandra-gustafsson.com

 

Ysgyfarnog Arctig - Jade Hughes
Mae Jade Hughes yn gerflunwraig sydd hefyd yn gwneud propiau. Mae'n gweithio ledled De Cymru a'r De Orllewin. Ers hyfforddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd mae wedi gweithio i ystod eang o weithdai a stiwdios ar draws yr ardal, yn ogystal â chyflawni comisiynau annibynnol ei hun thrwy ei gwefan www.jadehughesmakes.com.  Mae'n arbenigo mewn cerfluniau a chreu creaduriaid ac roedd y briff ail-ddychmygu ar gyfer y prosiect hwn yn ei galluogi hi i arbrofi â deunyddiau anghonfensiynol; gan benderfynu creu'r ysgyfarnog Arctig gyda cherflun craidd o bapur newydd a selotep, wedi ei orchuddio â chot gweuwaith o glytwaith er mwyn ychwanegu elfen clud Nadoligaidd.

 

Adar y pâl - Anna Kelsey
Mae Anna yn ddylunydd theatr sy'n gweithio yng Nghymru ac yn y De Orllewin yn bennaf. Mae Anna'n arbenigo mewn dylunio set a gwisgo ar gyfer perfformiad ond ar adegau mae'n gweithio fel pypedwraig, gwneuthurwraig propiau a modelau.

 
Credyd dylunio Theatr yn cynnwys:  Our Town (The Watermill Theatre) UnderMilkWood (The Watermill Theatre), Half the World Away (Foursquare Theatre), Macbeth, Spamalot, The Vicar of Dibley (Cardiff Open Air Festival), Women Power and Politics (ALRA), Moby Dick The Musical (The Union Theatre), Shirley Valentine (The Lighthouse Theatre), The Great American Trailer Park (Waterloo East Theatre), 1001 Nights (Queens Theatre, Hornchurch), Theatre Clwyd @ Elfed (Theatr Clwyd), The Winters Tale (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru). www.annakelseydesign.com

 

 

 

Does dim Fideo, Sain na Lluniau ar gyfer y dudalen yma ar hyn o bryd.

Cadwch olwg ar y dudalen – byddwn ni’n ei diweddaru pan gawn ni unrhyw gynnwys newydd. Mae croeso i chi roi gwybod i ni os hoffech chi awgrymu deunydd perthnasol rydych chi wedi’i weld ar-lein: adborth@wmc.org.uk

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.