Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Stiwdio Weston
Clod Ensemble

Under Glass

Comisiwn Sadler’s Wells
22 Tach - 25 Tach 2017

Tocynnau: £14
Canllaw Oed: 14+ (Yn cynnwys themâu sy’n addas i oedolion yn unig)

Hyd y Perfformiad: 50 munud 

 

Dilynwch y dolennu isod i archebu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau canlynol;
The Art of Living       Science of Sound          Drafted In Movement

  

 

Ar ôl cyflwyniad llwyddiannus yng Ngwyl Ymylol Caeredin, bydd Clod Ensemble yn dychwelyd gyda chynhyrchiad dyfeisar, cythryblus a champus, Under Glass.

Labordy meddygol, amgueddfa ac oriel, mae Under Glass yn tynnu’r cymeriad o fwrlwm bywyd o ddydd i dydd ac yn cipio eiliadau o unigedd; archwilio bodau dynol yn ceisio, gyda llwyddiant amrywiol, i fyw o fewn eu terfynau.

Gellir profi Under Glass fel cyfres o berffromiadau unigol sy’n cymryd lle o fewn casgliad o jariau a chynwysyddion. Gan barhau ag enw da Clod Ensemble am waith sy’n mynd yn groes i gategoreiddio traddodiadol, mae Under Glass yn cyfuno delweddau gweledol, coreograffi a sgôr wreiddiol i greu arddangosfa animeiddiedig bywyd dynol.

Cefnogir gan Wellcome ac Arts Council England

 

Clod EnsembleClod EnsembleClod EnsembleClod Ensemble

Clod Ensemble Clod EnsembleClod-EnsembleClod Ensemble

Clod EnsembleClod Ensemble

 

 

 

Mae Clod Ensemble yn gwmni theatr rhyngddisgyblaethol sydd wedi ennill gwobrau, gan weithio ar y groesffordd rhwng wahanol ffurfiau a disgyblaeth - yn y man lle maen nhw'n cyfarfod, trawsnewid a herio ei gilydd a chreu rhywbeth newydd. Rydym yn cydweithio gyda dawnswyr, actorion, cerddorion, meddygon, gwyddonwyr a cherddorfeydd. Cyflwynir ein gwaith yn Llundain, ledled y DU ac yn rhyngwladol mewn theatrau, tai dawns, orielau a mannau cyhoeddus.

 

deal-white

Dan 26 Oed

Tocynnau am £10

 

Mae Clod Ensemble yn gwmni theatr rhyngddisgyblaethol sydd wedi ennill gwobrau, gan weithio ar y groesffordd rhwng wahanol ffurfiau a disgyblaeth - yn y man lle maen nhw'n cyfarfod, trawsnewid a herio ei gilydd a chreu rhywbeth newydd. Rydym yn cydweithio gyda dawnswyr, actorion, cerddorion, meddygon, gwyddonwyr a cherddorfeydd. Cyflwynir ein gwaith yn Llundain, ledled y DU ac yn rhyngwladol mewn theatrau, tai dawns, orielau a mannau cyhoeddus.

 

deal-white

Dan 26 Oed

Tocynnau am £10

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

 

Mae Clod Ensemble yn gwmni theatr rhyngddisgyblaethol sydd wedi ennill gwobrau, gan weithio ar y groesffordd rhwng wahanol ffurfiau a disgyblaeth - yn y man lle maen nhw'n cyfarfod, trawsnewid a herio ei gilydd a chreu rhywbeth newydd. Rydym yn cydweithio gyda dawnswyr, actorion, cerddorion, meddygon, gwyddonwyr a cherddorfeydd. Cyflwynir ein gwaith yn Llundain, ledled y DU ac yn rhyngwladol mewn theatrau, tai dawns, orielau a mannau cyhoeddus.

 

deal-white

Dan 26 Oed

Tocynnau am £10

Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Sad 25 Tach
3:00pm £14.00  
Argaeledd Da 
6:30pm £14.00  
Argaeledd Gorau 
8:00pm £14.00  
Argaeledd Da 
Llunio Symudiadau

Llunio Symudiadau

19 Tach 17

Drwy blethu celf ac anatomi, ffisiotherapi a dawns, mae’r sesiwn lluniadu’r byw yma’n rhoi’r corff dynol a’r ffordd y mae’n symud o dan y chwyddwydr.