Skip to Navigation | Skip to Content |
Neuadd Hoddinott y BBC
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Cyw a'r Gerddorfa


.
06 Aws - 07 Aws 2018

Tocynnau £8

Canllaw Oed: 2 (plant dan 2 am ddim ond angen tocyn)

Hyd y Perfformiad: Tua 45 munud

Ar werth 8 Mai

Mae'r perfformiad ar ddydd Mawrth 7 Awst am 3.30pm yn Berfformiad Ymlaciedig

 

 

deal-white

Tocynnau eistedd ar liniau

plant dan 2 am ddim ond angen tocyn

Ddim ar gael ar lein ac yn amodol ar argaeledd. Ffoniwch 02920 636464 i archebu. 

 deal-white
U16

Tocynnau £5

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

extra-white

Gwybodaith Ychwanegol 

Bydd y drysau'n agor 45 munud cyn bob sioe. Gadewch amser ar gyfer trefniadau diogelwch.
Ni fydd mynediad i'r sioeau dydd Llun ar ól iddynt dechrau gan fydd y sioeau'n cael eu recordio.
Ni chaniateir bygis plant yn y Neuadd.


family-whitePerfformiadau Ymlaciedig

*Cyngerdd cerddorfaol sy'n addas i blant sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu, yn ogystal ag unigolion sy'n fyddar, yn drwm eu clyw, yn ddall ac yn rhannol ddall.

Ymunwch â Tref a Tryst, Huw ac Elin, Dona Direidi, Ben Dant, Radli Miggins, Deian a Loli a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC mewn cyngerdd arbennig i ddathlu pen-blwydd Cyw yn 10 mlwydd oed. Sioe llawn cerddoriaeth, hwyl a hud a lledrith i'r teulu cyfan.


Archebu Nawr


 

 

deal-white

Tocynnau eistedd ar liniau

plant dan 2 am ddim ond angen tocyn

Ddim ar gael ar lein ac yn amodol ar argaeledd. Ffoniwch 02920 636464 i archebu. 

 deal-white
U16

Tocynnau £5

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

extra-white

Gwybodaith Ychwanegol 

Bydd y drysau'n agor 45 munud cyn bob sioe. Gadewch amser ar gyfer trefniadau diogelwch.
Ni fydd mynediad i'r sioeau dydd Llun ar ól iddynt dechrau gan fydd y sioeau'n cael eu recordio.
Ni chaniateir bygis plant yn y Neuadd.


family-whitePerfformiadau Ymlaciedig

*Cyngerdd cerddorfaol sy'n addas i blant sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu, yn ogystal ag unigolion sy'n fyddar, yn drwm eu clyw, yn ddall ac yn rhannol ddall.

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

 

deal-white

Tocynnau eistedd ar liniau

plant dan 2 am ddim ond angen tocyn

Ddim ar gael ar lein ac yn amodol ar argaeledd. Ffoniwch 02920 636464 i archebu. 

 deal-white
U16

Tocynnau £5

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

extra-white

Gwybodaith Ychwanegol 

Bydd y drysau'n agor 45 munud cyn bob sioe. Gadewch amser ar gyfer trefniadau diogelwch.
Ni fydd mynediad i'r sioeau dydd Llun ar ól iddynt dechrau gan fydd y sioeau'n cael eu recordio.
Ni chaniateir bygis plant yn y Neuadd.


family-whitePerfformiadau Ymlaciedig

*Cyngerdd cerddorfaol sy'n addas i blant sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu, yn ogystal ag unigolion sy'n fyddar, yn drwm eu clyw, yn ddall ac yn rhannol ddall.