Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Tŷ Dawns - CDCCymru
Tŷ Dawns yn cyflwyno:

Whose Dance is it Anyway?


10 Maw 2018

Tocynnau £25 (£26.50*) 

*Mae’r prsiau yma yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn sef y mwyafswm y byddwch yn ei dalu (dim ond £1 y tocyn wrth archebu ar-lein). Cewch weld y manylion llawn am ffioedd fan hyn

 

 

Am un noson yn unig, dyma'ch cyfle chi i rheoli…


Ymunwch â ni yn y Ty Dawns y gwanwyn hwn ar gyfer sesiwn codi arian mewn steil NDC Cymru.


Wedi ei ysbrydoli gan y rhaglen deledu boblogaidd, mae NDC Cymru’n cyflwyno ‘Whose Dance is it anyway?, noson o ddawns arloesol a hwyl fyrfyfyr.
Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau deinamig, wedi eu coreograffu gan Caroline Finn, gan ein ensemble ieuenctid talentog ‘Associates a Chwmni NDC Cymru yn perfformio Atalaÿ gan Mario Bermudez Gil yn ogystal â pherfformiad arbennig iawn wedi ei greu’n fyw ar y noson, gyda’ch help chi.

Bydd holl elw’r noson yn mynd tuag at gyflwyno prosiectau dawns ledled Cymru sydd mor agos at ein calonnau.


Felly, dewch i ymuno yn yr hwyl, ein helpu i godi arian a phrofi sgiliau byrfyfyrio ein dawnswyr.

 

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

 

Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Sad 10 Maw
7:30pm £25.00