Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Tŷ Dawns - CDCCymru
Tŷ Dawns yn cyflwyno:

Ignite


17 Maw 2018

Tocynnau £10 (£11.50*)

Gostyngiadau £7 (£8.50*)

*Mae’r prisiau yma yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn sef y mwyafswm y byddwch yn ei dalu (dim ond £1 y tocyn wrth archebu ar-lein). Cewch weld y manylion llawn am ffioedd fan hyn.

 

‘Ignite’ yw prosiect datblygu dawns hynod lwyddiannus Dance Blast ar gyfer ieuenctid ac unigolion ag anableddau. Mae’n comisiynu coreograffwyr proffesiynol i greu gweithiau dawns newydd ar gyfer Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy (MYDC) a Monmouthshire Connected Company (MCDC).

Bob blwyddyn, bydd aelodau o MYDC yn comisiynu 2 goreograffydd proffesiynol i greu gweithiau dawns newydd gyda nhw. Nhw sy’n arwain y broses gyfan, o lunio rhestr fer a chynnal clyweliadau i wneud penderfyniad terfynol ynghylch pa goreograffwyr i’w comisiynu. Bydd pob coreograffydd a gomisiynir yn dilyn proses wahanol. Y coreograffwyr eleni yw Gwyn Emberton, dawnsiwr a choreograffydd o Gymru sydd wedi ennill sawl gwobr; a chyfarwyddwr artistig Gwyn Emberton Dance ac artist dawns rhyngwladol Christina Coleman, sy’n Americanes yn gweithio yn Kosovo,

Rydym yn hynod falch fod MCDC am y tro cyntaf eleni wedi dilyn yr un broses ac wedi comisiynu coreograffydd i weithio gyda nhw i greu darn newydd, integredig. Comisiynodd y grŵp Karol Cysewski, sydd wedi gweithio gyda chwmnïau megis Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Polish Dance Theatre.

Bydd y noson hefyd yn cynnwys coreograffi gan aelodau’r cwmni ieuenctid, sydd wedi creu dau ddarn newydd, yn ogystal â dau ddarn gan artistiaid dawns preswyl MYDC Kim Noble a Beth Powesland. Bydd MCDC hefyd yn perfformio darn newydd gan y tiwtoriaid preswyl Emily Pritchard a Kathy Young.

Bydd y perfformiad yn ffrwydrad o ddawn greadigol ac egni sy’n addo eich swyno a’ch cyfareddu. Noson wefreiddiol o ddawns na ddylid ei cholli!

Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Am fwy o wybodaeth am Dance Blast, y sefydliad datblygu dawns ar gyfer Sir Fynwy, ewch i www.dance-blast.org

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.
Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Sad 17 Maw
7:30pm £10.00