Skip to Navigation | Skip to Content |
Tŷ Portland, Stryd Bute

Anweledig


.
06 Aws - 10 Aws 2018

Tocynnau o £10

Canllaw oed: 14 (Dim plant o dan 2 oed)

Hyd y Perfformiad: Tua 1 awr 30 munud

Ddim yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn. Oherwydd ei leoliad, nid oes mynediad heb grisiau ar gael i berfformiadau yn selar Ty Portland

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 

Frân Wen yn cyflwyno
ANWELEDIG
gan Aled Jones Williams

Taith iasol i ddyfnderoedd selar Portland House i gyfarfod Glenda.

Ma hi’n...

Isel... 'rioed di bod mor isel.
Ddim yn ‘nabod hi ei hun na neb arall.
Crio, gwylltio a chwerthin - ond ma hi’n dal i deimlo’n anweledig.

Chi sydd i ddewis be ydach chi’n brofi. Pa mor agos ‘newch chi fentro?

Dewch i gamu lawr y grisiau cul i oerni ‘stafelloedd tanddaearol Portland House ym Mae Caerdydd i brofi dehongliad newydd o Anweledig gan Aled Jones Williams.

Yma daw hunllef bodolaeth a chyflwr Glenda yn fyw i’r gynulleidfa.

Nid yw’n addas ar gyfer y gwan galon.

Cast: Ffion Dafis
Awdur: Aled Jones Williams

 


Archebu Nawr


 

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.
 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Teilwng yw'r Oen

Addasiad roc newydd sbon o'r Meseia gyda Rebecca Trehearn, Mirain Haf, Daniel Lloyd a Chôr yr Eisteddfod. Cyfle hefyd i glywed gwedd hollol wahanol o rai o glasuron pop Cymraeg.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Pendevig

Y Tŷ Gwerin yn ffrwydro ar lwyfan y Pafiliwn wrth i rai aelodau Calan, Mabon a Plu gyfuno gyda chymysgedd o ddylanwadau jazz, ffync a 'drum and bass', daw ffidlau a phibau ynghyd gyda synths, pres a rhythmau grymus yn gyrru'r gân.