Skip to Navigation | Skip to Content |
Ystafelloedd Ymarfer 3
Theatr Genedlaethol Cymru   

Milwr yn y Meddwl

gan Heiddwen Tomos
.
06 Aws - 10 Aws 2018

Tocynnau o £10

Canllaw Oed: 13+

Hyd y Perfformiad: Tua 1 awr

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 

Mae Ned wedi dod adref i orllewin Cymru o faes y gad. Ond mae ei brofiadau diweddar yn  rhyfel Irac wedi gadael creithiau dyfnion; rhai’n greithiau gweledol, ac eraill – y rhai dyfnaf – yn anweledig. Dyma ddrama newydd, ddirdynnol sy’n archwilio effaith trawma ar filwr o Gymro, wrth iddo ef a’i deulu geisio dod i delerau â digwyddiadau erchyll o’i orffennol a’r heriau newydd sy’n ei wynebu. Mewn stori oesol am gariad a pherthyn, a fydd cwlwm câr yn drech na’r bwled a’r bom?

Drama fuddugol Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.      

Gyda chefnogaeth gan Ystad Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith.

Cynhelir perfformiadau yn Theatr y Maes (gelwir hefyd yn Ystafell Ymarfer 3), Canolfan Mileniwm Cymru.

Nodwch os gwelwch yn dda mae 1 awr yw hyd y perfformiad, felly mae digon o amser i fynychu cyngerdd / perfformiad arall am 19:30 neu'n hwyrach.

Nodwch y defnyddir synau uchel, sydyn yn y cynhyrchiad hwn.


Archebu Nawr


 

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.
 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Hwn Yw Fy Mrawd

Syr Bryn Terfel yw seren sioe gwbl newydd a gwreiddiol gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn sy'n olrhain hanes anhygoel yr actor a'r canwr enwog Paul Robeson a'i gysylltiad cryf â Chymru, drwy lygaid 'Mr Jones', un o'i edmygwyr mawr.

 

 

 

Rydym yn defnyddio ein Gŵyl y Llais wefan i ddelio hefo eich taliadau. Ni fyddwch eich archebid yn cael ei effeithio. Yn y cyfamser, cysylltwch â ni ar 029 2063 6464 a bydd aelod o’r tîm yn hapus i helpu.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Pendevig

Y Tŷ Gwerin yn ffrwydro ar lwyfan y Pafiliwn wrth i rai aelodau Calan, Mabon a Plu gyfuno gyda chymysgedd o ddylanwadau jazz, ffync a 'drum and bass', daw ffidlau a phibau ynghyd gyda synths, pres a rhythmau grymus yn gyrru'r gân.