Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Theatr Donald Gordon

Justin's Band


30 Maw 2018

Tocynnau o £15.50

Tocynnau eistedd ar liniau ar gael ar gyfer plant o dan 2 oed.  Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau i archebu.

Perfformiad ychwanegol: 3pm

 

Ydych chi'n barod i ymuno â fand Justin? Mae'r actor arobryn ac enillydd BAFTA, Justin Fletcher, yn mynd ar daith gerddorol a hoffwn i chi ddod i chwarae gyda'r band!

Sioe newydd sbon ar gyfer 2018 yw Justin's Band! Ymunwch â Justin a'i ffrindiau ar daith gerddorol o ganu a dysgu ynglŷn ag offerynnau cerddorol pob cam o'r ffordd!

Mi fydd llond eich bol o chwerthin a llwyth o gerddoriaeth byw gan fand Justin. Felly cofiwch wneud nodyn cerddorol yn eich dyddiadur ac fe welwn ni chi yno!

baby-tickets-white

Dan 2 Oed

Tocynnau £2. Ddim ar gael ar-lein, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu. Yn amodol ar argaeledd.

 

baby-tickets-white

Dan 2 Oed

Tocynnau £2. Ddim ar gael ar-lein, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu. Yn amodol ar argaeledd.

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

baby-tickets-white

Dan 2 Oed

Tocynnau £2. Ddim ar gael ar-lein, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i archebu. Yn amodol ar argaeledd.

 

Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Gwe 30 Maw
11:00am £15.50 - £19.50  
 
3:00pm £15.50 - £19.50  
 
First Steps: A Child's Sleeping Beauty

Llond llwyfan o hwyl a sbri, dyma gyflwyniad perffaith i blant 3 oed neu hŷn gyda detholiadau o The Sleeping Beauty wedi’u perfformio gan y Birmingham Royal Ballet.

 

The Bear

The Bear

12 Rhag - 31 Rhag 17

Stori aeafol dwymgalon a digrif yw The Bear, yn seiliedig ar lyfr poblogaidd Raymond Briggs, sy’n arddangos pypedwaith disglair, cerddoriaeth arbennig, chwedleua breuddwydiol a llond bol o chwerthin.