Skip to Navigation | Skip to Content |
Theatr Donald Gordon

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Tocyn Diwrnod


.
04 Aws - 11 Aws 2018

Tocynnau am £8*

Ar werth 8 Mai

*Pris Bargen gynnar tan 30 Mehefin. Pris llawn o 1 Gorffennaf: £10.  Ceir rhagor o wybodaeth yma.

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 extra-white
U16

Dim tal i blant dan 16 oed, ond rhaid casglu band garddwrn ar y dydd  

Band garddwrn dydd i gael mynediad i holl ddigwyddiadau'r Eisteddfod o fewn Canolfan Mileniwm Cymru. Gellir gwylio'r holl gystadlu (heb sedd gadw), seremonïau, a digwyddiadau'r Eisteddfod o fewn Canolfan Mileniwm Cymru gyda'r tocyn yma. (Ar gyfer y cyngherddau nos, ac ambell ddigwyddiad nos bydd rhaid prynu tocyn penodol).  Nifer cyfyngedig o seddi ym mhob lleoliad, felly byddwn yn gweithredu system y cyntaf i'r felin.      

Bydd rhaid cyfnewid y tocyn am fand garddwn er mwyn derbyn mynediad i'r digwyddiadau o fewn Canolfan Mileniwm Cymru. Bydd cyfnewidfa bandiau garddwn yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru. (union leoliad i'w gadarnhau). Nifer cyfyngedig o seddi ym mhob lleoliad, felly byddwn yn gweithredu system y cyntaf i'r felin.


Archebu Nawr


 

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 extra-white
U16

Dim tal i blant dan 16 oed, ond rhaid casglu band garddwrn ar y dydd  

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.
 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

 extra-white
U16

Dim tal i blant dan 16 oed, ond rhaid casglu band garddwrn ar y dydd  

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Cymanfa Ganu

Delyth Medi sy'n arwain ein Cymanfa eleni, gyda Band Pres Tredegar, a Marc Jon Williams yn cyfeilio. Llyfrynnau ar gael wrth y drws.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Gig y Pafiliwn

Fyddai hi ddim yn Eisteddfod yn y Ddinas heb Geraint Jarman, seren Gig y Pafiliwn eleni. Gydag un o fandiau mwyaf y sîn, Band Pres Llareggub, Cerddorfa'r Welsh Pops a Huw Stephens.