Skip to Navigation | Skip to Content |
Theatr Donald Gordon

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Tocyn Wythnos Pafiliwn


.
04 Aws - 11 Aws 2018

Tocynnau am £50*

Ar werth 8 Mai

Ceir rhagor o wybodaeth yma.

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

Tocyn sedd gadw ddyddiol ym Mhafiliwn yr Eisteddfod, Theatr Donald Gordon. Gellir gwylio holl gystadlu, seremonïau, a digwyddiadau’r Eisteddfod o fewn Canolfan y Mileniwm gyda'r tocyn yma. (Ar gyfer y cyngherddau nos, ac ambell ddigwyddiad nos bydd rhaid prynu tocyn penodol).     

Bydd rhaid cyfnewid y tocyn am fand garddwn er mwyn derbyn mynediad i'r digwyddiadau o fewn Canolfan Mileniwm Cymru. Bydd cyfnewidfa bandiau garddwn yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru. (union leoliad i'w gadarnhau).  Nifer cyfyngedig o seddi ym mhob lleoliad, felly byddwn yn gweithredu system y cyntaf i'r felin. Ond wrth gwrs fydd gennych sedd benodol bob dydd yn y Pafiliwn gyda'r tocyn yma.


Archebu Nawr


 

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.
 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni yma.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Cymanfa Ganu

Delyth Medi sy'n arwain ein Cymanfa eleni, gyda Band Pres Tredegar, a Marc Jon Williams yn cyfeilio. Llyfrynnau ar gael wrth y drws.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Gig y Pafiliwn

Fyddai hi ddim yn Eisteddfod yn y Ddinas heb Geraint Jarman, seren Gig y Pafiliwn eleni. Gydag un o fandiau mwyaf y sîn, Band Pres Llareggub, Cerddorfa'r Welsh Pops a Huw Stephens.