Skip to Navigation | Skip to Content |
Theatr Donald Gordon

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Gig y Pafiliwn


.
08 Aws 2018

Tocynnau o £16*

Canllaw Oed: 8+ (Dim plant o dan 2 oed)

Ar werth 3 Ebrill

I'r rheiny sydd eisiau dawnsio, archebwch docynnau yn seddi'r llawr.

*Mae ffi archebu o £1 y tocyn ar gyfer y digwyddiad yma. Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn.

deal (star)Map Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

Fyddai hi ddim yn Eisteddfod yn y Ddinas heb Geraint Jarman, seren Gig y Pafiliwn eleni. Gydag un o fandiau mwyaf y sîn, Band Pres Llareggub, Cerddorfa'r Welsh Pops a Huw Stephens.

Noder, nid oes modd Sefyll na Dawnsio os ydych chi’n archebu seddi yn y Cylch neu yn y Cylch Uchaf yn ystod y perfformiad. Os hoffech ddawnsio a wnewch chi archebu tocynnau yn y Seddi gwaelod, canol neu uchaf.


Archebu Nawr


 

deal (star)Map Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

deal (star)Map Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Cymanfa Ganu

Delyth Medi sy'n arwain ein Cymanfa eleni, gyda Band Pres Tredegar, a Marc Jon Williams yn cyfeilio. Llyfrynnau ar gael wrth y drws.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Teilwng yw'r Oen

Addasiad roc newydd sbon o'r Meseia gyda Rebecca Trehearn, Mirain Haf, Daniel Lloyd a Chôr yr Eisteddfod. Cyfle hefyd i glywed gwedd hollol wahanol o rai o glasuron pop Cymraeg.