Skip to Navigation | Skip to Content |
Theatr Donald Gordon

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Hwn Yw Fy Mrawd


.
03 Aws - 04 Aws 2018

Tocynnau o £21*

Canllaw Oed: 8+ (Dim plant o dan 2 oed)

Hyd y Perfformiad: Manylion i'w Gadarnhau

Ar werth 3 Ebrill

*Mae ffi archebu o £1 y tocyn ar gyfer y digwyddiad yma sydd wedi'i chynnwys ym mhris y tocyn uchod er mwyn dangos y mwyafswm y byddwch yn talu. Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn.

deal (star)Map Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

Syr Bryn Terfel yw seren sioe gwbl newydd a gwreiddiol gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn sy'n olrhain hanes anhygoel yr actor a'r canwr enwog Paul Robeson a'i gysylltiad cryf â Chymru, drwy lygaid 'Mr Jones', un o'i edmygwyr mawr.


Archebu Nawr


 

deal (star)Map Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

deal (star)Map Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Gig y Pafiliwn

Fyddai hi ddim yn Eisteddfod yn y Ddinas heb Geraint Jarman, seren Gig y Pafiliwn eleni. Gydag un o fandiau mwyaf y sîn, Band Pres Llareggub, Cerddorfa'r Welsh Pops a Huw Stephens.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Pendevig

Y Tŷ Gwerin yn ffrwydro ar lwyfan y Pafiliwn wrth i rai aelodau Calan, Mabon a Plu gyfuno gyda chymysgedd o ddylanwadau jazz, ffync a 'drum and bass', daw ffidlau a phibau ynghyd gyda synths, pres a rhythmau grymus yn gyrru'r gân.