Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Theatr Donald Gordon
Lleisiau Protest

Billy Bragg

+ Nadine Shah
07 Meh 2018

Tocynnau (8 sedd ar y mwyaf i bob archeb):
£16-£26.50

Canllaw Oed: 14+ (Dim plant dan 2 oed).

 

Ers dros ddeng mlynedd ar hugain, mae Billy Bragg wedi bod yn artist recordio dewr, yn berfformiwr byw diflino, ac yn ymgyrchydd gwleidyddol heb ei ail. Wedi'i danio gan lywodraeth ddidrugaredd, annheg y Torïaid (pwy feddyliai), roedd y gŵr ifanc hwn o Barking ar gyfeiliorn braidd, heb syniad beth i'w wneud â'i yrfa. Ond ar ôl talu i adael y fyddin yn 1981 ('y £175 doethaf i mi'i wario erioed'), penderfynodd y byddai'n ceisio ennill ei fara menyn drwy ganu.

I'r rhan fwyaf ohonom, roedd 2016 yn flwyddyn gythryblus ac annymunol - yn llawn anhrefn gwleidyddol ac ansicrwydd. I Nadine Shah, mae'r pethau hyn wedi bod yn rhan fawr o'i bywyd ers blynyddoedd. Mae hi wedi creu enw iddi'i hun drwy ei llais cyfoethog a theimladwy; ond mae ei cherddoriaeth hefyd yn ymdrin ag ystod eang o faterion cyfoes, fel sut y mae ardaloedd dosbarth gweithiol yn cael eu goresgyn gan y cefnog, yr argyfwng ffoaduriaid, ac Islamoffobia. Mae'n hi'n sylwebydd cymdeithasol sy'n hyrwyddo iechyd meddwl, cydraddoldeb rhwng y rhywiau, a goddefgarwch o leiafrifoedd ethnig a chrefyddol.

Ymunwch â ni mewn noson llawn cerddoriaeth a sgwrsio, ac un a fydd yn dod â phobl ynghyd mewn dathliad o gerddoriaeth a gweithredu gwleidyddol. Mae'r cyfan yn dangos pwysigrwydd defnyddio'ch llais.

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.
Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Iau 07 Meh
7:30pm £16.00 - £26.50  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid