Skip to Navigation | Skip to Content |
ffresh

Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff)


05 Meh - 16 Meh 2018

Tocynnau (8 sedd ar y mwyaf i bob archeb):
£15

Canllaw Oed: 16+ (Dim plant dan 2 oed).

 

Daw gwyl gelfyddydol ryngwladol Caerdydd, Gŵyl y Llais, yn ôl am yr eildro. Bydd yr wyl, a chrëwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru, yn cynnwys 11 diwrnod o dalent gerddorol unigryw, digwyddiadau un tro, cydberfformiadau ysbrydoledig a chyd brosiectau cymunedol. Mae’r wyl yn llawn lleisiau pwerus ac amrywiol o fydoedd cerddorol a chelfyddydol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Prynwch docynnau ar gyfer y rhestr lawn ar

wefan Gŵyl y Llais

neu, ar gyfer berfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru,

bachwch eich tocynnau yma.

Ymunwch â’r drafodaeth ar Twitter #GyLl2018.

 

 

Sioe un fenyw yn cyfuno cerddoriaeth, gwyddoniaeth a chomedi.

Yr actores a'r gantores Carys Eleri (Parch, Charlotte Church's Late Night Pop Dungeon, National Theatre Wales) sydd wedi creu ac yn perfformio Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff). Mae'n sioe onest a ffraeth am y niwrowyddoniaeth sydd y tu ôl i gariad ac unigrwydd.

Wedi'i seilio ar ei phrofiadau hi'i hun, mae Carys yn cyfuno caneuon crafog a hynod ddoniol (The Love Monger, Space and Time, Tit Montage) â straeon o'r galon, gan ein hebrwng ar daith i ddarganfod sut y mae cariad yn gweithio, pam ei fod yn achosi inni wneud pethau hurt, a pham mai cofleidio yw'r ateb.

Bydd Carys - menyw llawn asbri, sbort a thalent sydd wedi'i henwebu am wobr BAFTA Cymru - yn dod â'i swyn (a'i hocsitosin) i'r Ganolfan yn y sioe glyfar a hyfryd hon, a honno'n un onest a difyr dros ben.


Cyd-gynhyrchiad gan Carys Eleri a Chanolfan y Mileniwm Cymru

 

**Nodwch mai rhagolygon yw'r perfformiadau ar 5 + 6 Mehefin. Bydd tocynnau am £5.

Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Maw 05 Meh
8:00pm £5.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 
Mer 06 Meh
10:00pm £5.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 
Iau 07 Meh
8:00pm £15.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 
Gwe 08 Meh
8:00pm £15.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 
Sad 09 Meh
10:00pm £15.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 
Iau 14 Meh
10:00pm £15.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 
Gwe 15 Meh
8:00pm £15.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 
Sad 16 Meh
5:00pm £15.00  
Seddi Ecsgliwsif Wedi’u Neilltuo i Aelodau Addewid 

Daw gwyl gelfyddydol ryngwladol Caerdydd, Gŵyl y Llais, yn ôl am yr eildro. Bydd yr wyl, a chrëwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru, yn cynnwys 11 diwrnod o dalent gerddorol unigryw, digwyddiadau un tro, cydberfformiadau ysbrydoledig a chyd brosiectau cymunedol. Mae’r wyl yn llawn lleisiau pwerus ac amrywiol o fydoedd cerddorol a chelfyddydol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Prynwch docynnau ar gyfer y rhestr lawn ar

wefan Gŵyl y Llais

neu, ar gyfer berfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru,

bachwch eich tocynnau yma.

Ymunwch â’r drafodaeth ar Twitter #GyLl2018.

 

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

Daw gwyl gelfyddydol ryngwladol Caerdydd, Gŵyl y Llais, yn ôl am yr eildro. Bydd yr wyl, a chrëwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru, yn cynnwys 11 diwrnod o dalent gerddorol unigryw, digwyddiadau un tro, cydberfformiadau ysbrydoledig a chyd brosiectau cymunedol. Mae’r wyl yn llawn lleisiau pwerus ac amrywiol o fydoedd cerddorol a chelfyddydol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Prynwch docynnau ar gyfer y rhestr lawn ar

wefan Gŵyl y Llais

neu, ar gyfer berfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru,

bachwch eich tocynnau yma.

Ymunwch â’r drafodaeth ar Twitter #GyLl2018.