Skip to Navigation | Skip to Content |
Stiwdio Weston

Sieiloc

Drama un dyn newydd Cymraeg ei hiaith gan y tîm a ddaeth â Burton a Dylan Thomas: Clown in the Moon i'r llwyfan.
05 Aws - 07 Aws 2018

Tocynnau o £10

Canllaw Oed:  (Dim plant o dan 2 oed)

Hyd y Perfformiad: Tua 1 awr 30 munud

Ar werth 8 Mai

 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

 

Drama un dyn newydd yn yr iaith Gymraeg gan y tîm a ddaeth â Burton a Dylan Thomas: Clown in the Moon i'r llwyfan. 'Stori ddigrif, drasig ac anghredadwy am fywyd Iddew enwocaf holl fyd ffuglen'

Ai dihiryn ynteu ddioddefwr a gafodd ei drin yn hallt yw Sieiloc, y benthyciwr arian Iddewig o Farsiandwr o Fenis?

Mae drama un dyn grymus Gareth Armstrong yn herio’r stereoteipiau hyn drwy lygaid unig ffrind Sieiloc – ac unig Iddew arall holl waith Shakespeare – Tiwbal. Gan ei ddyrchafu i ganol y llwyfan o’i rôl ymylol yn Farsiandwr o Fenis, daw’n amlwg fod Tiwbal yn storïwr o fri, yn llawn o hiwmor, dichell a direidi. Ar ein siwrne, cawn gyfarfod â llu o gymeriadau lliwgar eraill; yn eu plith mae Portia a Phontius Peilat, Romeo a Max Reinardt, Barabas a Richard Burbage. Dewch i ddathlu iaith unigryw a chyfoethog Shakespeare yn y driniaeth fanwl, hudol a doniol hon o Sieiloc a'i bobl.

Awdur a Chyfarwyddwr: Gareth Armstrong
Cyfarwyddwr Cyswllt: Rhian Morgan
Perfformir gan Rhodri Miles

Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Sul 05 Aws
8:00pm £10.00  
 
Llun 06 Aws
8:00pm £10.00  
 
Maw 07 Aws
8:00pm £10.00  
 
 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.
 

deal-whiteMap Safle'r Eisteddfod

Ceir fersiwn electronig o fap safle eleni fan hyn.

 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Hwn Yw Fy Mrawd

Syr Bryn Terfel yw seren sioe gwbl newydd a gwreiddiol gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn sy'n olrhain hanes anhygoel yr actor a'r canwr enwog Paul Robeson a'i gysylltiad cryf â Chymru, drwy lygaid 'Mr Jones', un o'i edmygwyr mawr.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Teilwng yw'r Oen

Addasiad roc newydd sbon o'r Meseia gyda Rebecca Trehearn, Mirain Haf, Daniel Lloyd a Chôr yr Eisteddfod. Cyfle hefyd i glywed gwedd hollol wahanol o rai o glasuron pop Cymraeg.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Pendevig

Y Tŷ Gwerin yn ffrwydro ar lwyfan y Pafiliwn wrth i rai aelodau Calan, Mabon a Plu gyfuno gyda chymysgedd o ddylanwadau jazz, ffync a 'drum and bass', daw ffidlau a phibau ynghyd gyda synths, pres a rhythmau grymus yn gyrru'r gân.