Skip to Navigation | Skip to Content |
ffresh

Te Pnawn Traddodiadol gyda Welsh Brew 2018


Archebion grŵp yn unig. Grwpiau o 10 neu fwy. Ffoniwch 02920636464, opsiwn 4
04 Ion - 24 Maw 2018

 
Cyn y perfformiad matinée, gallwch nawr fwynhau te pnawn arbennig Cymreig yn y Ganolfan.

 
Paratoir gan ein cogyddion arbenigol gan ddefnyddio cynnwys rhanbarthol er mwyn rhoi troad Cymreig ar fwydlen draddodiadol. Llond ceg o frechdanau bach blasus, cacennau danteithiol, sgon â digonedd o hufen a jam.
 
Er mwyn ei wneud hi’n achlysur godidog, taenwch fymryn o hudoliaeth dros y cyfan gyda gwydryn Prosecco (£5) neu Champagne (£10).
 
 
Te Pnawn Traddodiadol gyda Welsh Brew
Pris fesul person

Gweinir â the (neu goffi os oes well gennych)  £18
 gwydryn Prosecco   £23
 gwydryn Champagne  £28

 

Mae grwpiau o 10+ yn derbyn gostyngiad ychwanegol o £2 fesul person oddi ar y pris gwreiddiol.

A wnewch chi ein hysbysu ni ynglŷn ag unrhyw ofynion dietegol pan yr ydych yn archebu’r bwrdd. Wrth archebu ar lein, a wnewch chi ddilyn hyn gyda galwad ffôn i 029 2063 6464 neu e-bost i tickets@wmc.org.uk er mwyn i ni allu ychwanegu hyn i’ch archeb.

 

 

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.