Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
ffresh
Kiri Pritchard-Mclean

Appropriate Adult


17 Maw 2018

Drysau ar agor: 8pm,  Perfformiad yn dechrau: 9pm

Terfyn Oed: 16+

Dyma stori foesol comedïwraig anfoesol am ddiffyg moesau pobl eraill.

Mae Kiri yn un o griw cynyddol o bobl ifanc milflwyddol sydd wedi penderfynu nad ydyn nhw am gael plant yn fiolegol, ond am fabwysiadu yn lle hynny.

Mae hi'n credu mai hi yw canolbwynt y byd, ond wnaeth hynny ddim ei hatal rhag mentora pobl ifanc sy'n agored i niwed. Ei dymuniad yw gallu gwneud gwahaniaeth yn y byd. Mae hi am orfod bod yn ofalus iawn wrth ddymuno pethau yn y dyfodol.

 

star-blackstar-blackstar-blackstar-black
"Packed with laughs...powerhouse stand-up"
The Guardian

 

star-blackstar-blackstar-blackstar-black
"It's a frank, funny - and yes, feminist - hour that inspired howls of recognition"
The Times

Mae Perfformiadau i'r Chwilfrydig yn dymor o waith newydd cyffrous, pwerus a chanmoliaethus a'r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes gyda rhaglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar a nosweithiau llwyfan agored.

Y rhaglen gyfan

Mae Perfformiadau i'r Chwilfrydig yn dymor o waith newydd cyffrous, pwerus a chanmoliaethus a'r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes gyda rhaglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar a nosweithiau llwyfan agored.

Y rhaglen gyfan

Ychwanegu sylw


Mae'n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i ychwanegu sylw. Mewngofnodi | Cofrestru

Does dim sylwadau ar y cynhyrchiad yma ar hyn o bryd.

Mae Perfformiadau i'r Chwilfrydig yn dymor o waith newydd cyffrous, pwerus a chanmoliaethus a'r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes gyda rhaglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar a nosweithiau llwyfan agored.

Y rhaglen gyfan

Date
Time
Prices
Access*
Extras
 
Sad 17 Maw
9:00pm £15.00  
 
Elaine Delmar

Elaine Delmar

24 Maw 18

A chanddi un o leisiau jazz gorau Prydain erioed, bydd Elaine Delmar yn ein cyflwyno i'w dehongliadau poblogaidd o'r 'Great American Songbook'

Arddangosiad Gŵyl Comedi Machynlleth

Bydd Little Wander a Chanolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno noson o gomedi cyn Gŵyl Gomedi Machynlleth ym mis Mai.