Skip to Navigation | Skip to Content |

Cymryd Rhan

Yn ogystal â'n rhaglenni helaeth ac amrywiol yn ein Theatr Donald Gordon a Stiwdio Weston, mae gan y Ganolfan lu o brofiadau a gweithgareddau i'w cynnig.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi ymrwymo i alluogi ac annog cyfranogiad yn y Celfyddydau a chynnig ystod eang o weithgareddau sy'n amrywio o weithdai, profiadau perfformio, ac ymweliadau taith a sgwrs.

Felly os ydych chi'n ysgol, addysgwr cartref, grŵp cymunedol neu'n unigolyn unigryw sy'n chwilio am gyfle i brofi'r celfyddydau, mae Canolfan Mileniwm Cymru yma i'ch cefnogi ac ysbrydoli eich taith greadigol.
 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â cymrydrhan@wmc.org.uk

  

 

Cwrdd â'r Tîm Dysgu a Chyfranogi

    

TakePart-SarahSarah Roberts
Uwch Gynhyrchydd Dysgu Creadigol
Ffôn:
029 2063 4632

TakePart-JasonJason Camilleri
Cynhyrchydd Dysgu Creadigol           
Ffôn: 
029 2063 4674

TakePart-ElanElan Isaac
(Siaradwr Cymraeg)
Cynhyrchydd Dysgu Creadigol
Ffôn:
029 2063 6449

TakePart-RamziRamzi Youssef 
Cynhyrchydd Cynorthwyol Dysgu Creadigol
Ffôn:
029 2063 6396

Hoffem ddiolch i bob artist, cwmni perfformio, cwmni preswyl a sefydliadau eraill sydd wedi cydweithio â ni yma yn y Ganolfan i ddarparu ystod mor eang o weithgareddau i ysgolion a’r cyhoedd. Rydyn ni’n falch dros ben o’r rydyn ni wedi'i gyflawni.

 

 

Dy Le  Di

Mae Dy Le Di’n dod â’r holl gyfleoedd i chi fod yn rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru at ei gilydd.

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Mae’n hawdd cael mynediad i Ganolfan Mileniwm Cymru. Rydyn ni’n rhoi croeso cynnes Cymreig a chyfleoedd teg i bob ymwelydd. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod cyfle i bawb fwynhau’r gweithgareddau a pherfformiadau sydd ar gael yn y Ganolfan.

Cyrraedd Yma

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu'n gynnes i'r Ganolfan.