Skip to Navigation | Skip to Content |

Platfform Perfformio

Rhaglen ar gyfer y celfyddydau perfformio yw Platfform Perfformio i bobl ifanc rhwng 10 ac 14 oed. Mae'r prosiect yma'n gweithio â thua 25 o gyfranogwyr o dan arweiniad unigolion ysbrydoledig a phroffesiynol y diwydiant sydd wedi'u lleoli ym Mhafiliwn Butetown. Mae'r gweithdai rhad ac am ddim wythnosol yma'n archwilio creadigrwydd, hyder, myfyrdod a chydweithio drwy ganu, dawnsio ac actio.

Mae'r prosiect yn anelu at roi sgiliau i bobl ifanc er mwyn iddyn nhw deimlo'n hyderus wrth siapio eu dyheadau mewn ffordd ddefnyddiol, a'u darparu gyda chyfleoedd i weithio tuag at y cam nesaf yn eu bywydau. Erbyn diwedd y prosiect rydyn ni'n dymuno gweld y bobl ifanc yn defnyddio eu creadigrwydd i greu perfformiad gan weithio ar eu dawn i ddawnsio, canu, actio a enhangu ar eu gwybodaeth a phrofiadau yn y ffurfiau celfyddydol yma.

Yn hollbwysig, bydd y prosiect cyfan yn canolbwyntio ar dair thema graidd:

  •      Dysgu technegau perfformio newydd a sgiliau drwy ganu, dawnsio ac actio
  •     Cyfle i weithio ag unigolion proffesiynol y diwydiant a chrewyr theatr
  •      Gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl!