Skip to Navigation | Skip to Content |

Radio Platfform

 

 
Oherwydd bod y chwaraewr radio wedi'i ddarparu gan drydydd parti, nid yw cynnwys y feddalwedd ar gael yn Gymraeg.
 

 

 radio-platfform-image-2

Eich llais

Eich sŵn

Eich platfform

 

 

Ymunwch â Radio Platfform, gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru sy'n cael ei redeg yn llwyr gan bobl ifanc. Pwrpas yr orsaf yw rhoi llwyfan i bobl ifanc lleisio'u barn, cynhyrchu eu sioeau eu hunain, datblygu sgiliau darlledu drwy greu cynnwys radio, a darparu hyfforddiant achrededig a chyfleoedd cysgodi o fewn diwydiant y cyfryngau. Mae croeso i unrhyw un o 16 - 25 ymgeisio, nid oes angen profiad radio blaenllaw!


Gweithdai blasu
Mae Radio Platfform yn cynnig sesiynau blasu un tro a gweithdai unigryw ar gyfer grwpiau amrywiol. Dyma ffordd ardderchog i grwpiau ennill mewnwelediad gwerthfawr i'r prosiect ac ein gorsaf radio newydd, ac i ysbrydoli pobl ifanc i ymuno â'r rhaglen hyfforddi.

Rhaglen hyfforddi 6-wythnos
Darparir hyfforddiant radio achrededig lawn gan Promo Cymru a THE Sprout, a chynhelir yn yr orsaf radio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Sesiynau 2 awr, un min nos yr wythnos, ac mae'r cwrs yn para 6 wythnos. Mi fydd y cwrs hyfforddi yn arwain pobl ifanc drwy bob rhan o'r diwydiant radio, o gyflwyno, cynhyrchu, sgriptio, golygu, cyfweliadau, cynnwys, yn ogystal â sgiliau gyrfaol eraill. Bydd digwyddiad arddangos graddio ar ddiwedd bob cwrs hyfforddi er mwyn dathlu'r gwaith mae'r bobl ifanc wedi cyflawni yn ystod eu rhaglen hyfforddi.

Cynhyrchu a chyflwyno'r Radio
Ar ôl cwblhau cwrs hyfforddi 6-wythnos Radio Platfform, gall bobl ifanc ddewis dilyn llwybr arall, neu barhau i gynhyrchu a chyflwyno eu rhaglen eu hunain gyda Radio Platfform!

Dyma le rydyn ni'n darganfod talent ifanc newydd ac yn gweld ein pobl ifanc yn datblygu'n greadigol fel unigolion o fewn hwb Radio Platfform.

Mae'r sioeau sydd gennym ar hyn o bryd yn amrywiol dros ben: o sioeau Drum n Bass, Hip Hop ac arbenigedd Grime, i wleidyddiaeth, adolygu ffilmiau a digwyddiadau diwylliannol ac mae hyd yn oed sioe radio sy'n seiliedig ar blaned yn y dyfodol!

Wrth barhau gyda rhaglen Radio Platfform bydd pobl ifanc yn cael cyfleoedd i ddatblygu tu hwnt i'r rhaglen. Mae hyn yn cynnwys dod yn aelod o'r pwyllgor rheoli, cynnal gwefannau cyfryngau cymdeithasol, ceisio am roliau interniaeth, cynnal eu gweithdai eu hunain, derbyn hyfforddiant datblygu personol parhaol a chwrs hyfforddi radio dwys. Mae Radio Platfform ar hyn o bryd yn datblygu cymhwyster BTEC yr ydym yn gobeithio cofrestru yn y dyfodol agos.

Llwyfan i leisio barn
Mae'r prosiect digidol yma'n galluogi cyfranogwyr i ddatblygu eu sgiliau darlledu drwy greu cynnwys radio yn ogystal â chyfle i fynegi eu hunain a chynrychioli eu cymunedau drwy nifer o lwyfannau ar lein. Pobl ifanc sy'n gyfrifol am ddewis y cynnwys. Mae hyn yn declyn ymgysylltu ardderchog ar gyfer pobl ifanc ac rydym yn gobeithio y bydd yn creu cymuned gref ar lein a hyrwyddo angerdd a phwysigrwydd y celfyddydau ymysg y Cymry; yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Partneriaethau
Ariennir Radio Platfform gan The Big Music Project a Global Meda (Capital, Capital Xtra, Heart). Mae'r tîm wedi cyfnewid ymweliadau gyda gorsafoedd radio eraill sydd wedi eu harwain gan bobl ifanc fel Roundhouse Radio a Reprezent Radio ac rydym ar hyn o bryd yn meithrin perthynas gyda'r BBC. Rydym ni hefyd yn gweithio gyda sefydliadau ieuenctid ac yn darparu sesiynau hyfforddiant pwrpasol i grwpiau fel Foster Network a Menter Caerdydd.

Ymgeisio
Er mwyn ymgeisio, a wnewch chi gysylltu â ni drwy radioplatfform@wmc.org.uk neu ymweld â wmc.org.uk/TakePart


twitter-darktheme @radioplatfform

Facebook: Radio Platfform

 

Shows

  • Girls Girls Girls - Heather and Sarah
  • Underground music show with Kalo  - Cal
  • Wild Beast Theatre
  • Meaningless Culture Drop - Dan
  • Deta and Kyle
  • New in a minute
  • Fyouture Predictions
  • Manon Williams Show

 radio-platfform-image-1