Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Radio Platfform

 

 
Oherwydd bod y chwaraewr radio wedi'i ddarparu gan drydydd parti, nid yw cynnwys y feddalwedd ar gael yn Gymraeg.
 

 

 radio-platfform-image-2

Eich llais

Eich sŵn

Eich gorsaf

 

 

Gorsaf radio newydd sbon ar-lein wedi ei leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yw Radio Platfform. Mae’r sianel yn cael ei rhedeg gan ac er mwyn pobl ifanc y ddinas. Prif bwrpas yr orsaf yw rhoi llwyfan i bobl ifanc lleisio’i barn yn ogystal â chyfleoedd ym myd diwydiannau creadigol. Dyma gyfle unigryw i bobl ifanc siarad ynglŷn â materion sy’n eu cyffroi nhw. Mae’r sioeau sydd gennym ar hyn o bryd yn amrywiol dros ben: o sioeau Drum n Bass, Hip-Hop ac arbenigedd Grime, i wleidyddiaeth, adolygu ffilmiau a digwyddiadau diwylliannol ac mae hyd yn oed sioe radio sy’n seiliedig ar blaned yn y dyfodol. Mae’r dewis yn eich dwylo chi. Gall unrhyw un rhwng 16 – 25 ymuno, ac mae yna amryw o roliau gwahanol ar gael gan gynnwys, ond nid yn unig, cyflwyno, cynhyrchu, golygu a rheoli rhaglennu.

Yn ogystal â rhoi llais i bobl ifanc mae’r prosiect yn bwriadu creu cyfleoedd i bobl ifanc nid yn unig yn y diwydiannau creadigol ond hefyd fel perfformwyr. Caiff y prosiect ei hariannu yn rhannol gan The Big Music Project a Global Media (Capital, Capital Xtra, Heart), ac rydym ar hyn o bryd yn meithrin perthynas da â’r BBC. Rydym hefyd yn gwneud ein gorau i arddangos a rhannu talentau ein pobl ifanc. Yn ogystal â hynny mae rhai ohonynt wedi cymryd rhan mewn perfformiadau ychwanegol oherwydd ei bod yn rhan o’r prosiect.


Cynigir hyfforddiant cymwysedig lawn, mewn partneriaeth â Promo Cymru a The Sprout. Mae hyfforddiant unwaith bob 6 wythnos am 2 awr. Yn ystod yr hyfforddiant, fe fyddwch yn dysgu am bopeth: cyflwyno, cynhyrchu, sgriptio, golygu, cyfweld a vox pops yn ogystal â llu o sgiliau bywyd buddiol. Ar ddiwedd yr hyfforddiant bydd cyflwynwyr yn cael sioe eu hunain. 

Os hoffech geisio neu am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost atom: radioplatfform@wmc.org.uk

twitter-darktheme @radioplatfform

Facebook: Radio Platfform

 

Shows

  • Girls Girls Girls - Heather and Sarah
  • Underground music show with Kalo  - Cal
  • Wild Beats Theatre
  • Meaningless Culture Drop - Dan
  • Deta and Kyle
  • Now In A Minute with Ez Rah and Crash

 radio-platfform-image-1