Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwybodaeth i Athrawon

  

Lawrlwythwch ddeunyddiau i’ch helpu i gynllunio eich taith

Canllawiau Diogelwch i Ysgolion a Grwpiau:   Cymraeg | English

Cyngor cyn trefnu ymweliad:   Cymraeg | English

 

BayEducationProvision-cyMae Bae Caerdydd yn gyrchfan ardderchog ar gyfer tripiau i grwpiau. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth addysgol, prysur, artistig neu gyfuniad o’r tri, mae rhywbeth yn sicr o fod at eich dant yma.

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda'n cymdogion yn y Bae er mwyn creu  llyfryn tywys i roi cymorth i chi ddarganfod am y nifer o sefydliadau sy'n bodoli ym Mae Caerdydd. Mae'r sefydliadau yn cynnig gweithdai i ysgolion, teithiau neu weithgareddau eraill.

Lawrlwythwch ein dogfen Addysg yn y Bae.

 

Ailgylchu Print

Yn aml mae gennym raglenni dros ben ar ôl sioeau. Os byddent yn ddefnyddiol ar gyfer gweithgaredd crefft yn eich ysgol cysylltwch â ni i drefnu eu casglu.

 

Ffoniwch am Ddiddordeb

O dro i dro mae gennym gyfleoedd i ysgolion gymryd rhan mewn prosiectau celfyddydol tymor hirach. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan ar rhyw adeg yn y dyfodol cysylltwch â ni fel bod modd i ni gysylltu â chi pan ddaw cyfle.
E-bost: addysg@wmc.org.uk

     

Ewch i Weld

Mae'r cynllun Ewch i Weld yn agored i bob ysgol yng Nghymru. Gall ysgolion a hyd yn oed Ysgolion Creadigol Arweiniol wneud cais fwy nag unwaith gan elwa hyd ar £1,000 am bob cais (hyd at 90% o'r gost). Mae cyllid ar gael ar gyfer costau teithio a thocynnau. Nid oes dyddiad cau ar gyfer Ewch i Weld; gall athrawon o unrhyw adran berthnasol ymgeisio ar unrhyw adeg ond rydyn ni'n eich cynghori i geisio 4-8 wythnos cyn y digwyddiad yr hoffech ei fynychu.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Ewch i Weld cysylltwch â ewch i www.arts.wales/what-we-do

Go See Fund logos

    

Mae Ewch i Weld yn rhan o Ddysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu i Gymru, sef cynllun ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru sy'n rhoi creadigrwydd wrth galon dysgu.