Skip to Navigation | Skip to Content |

Dewiswch Eich Sedd

ffresh

Steddfod Stifyn

Dyddiadau:


Yn ôl i ddyddiadau'r perfformiad

Oes cod hyrwyddo gennych?

Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU. Y Cod Hyrwyddo diweddaraf gaiff ei adnabod

  • Y gorau sydd ar gael
Dewiswch eich ardal eistedd o’r ochr chwith cyn dewis eich seddi os gwelwch yn dda. Os oes gennych chi God Hyrwyddo, ychwanegwch hwn uchod cyn dewis eich seddi
Nodwch nifer y seddi isod a bydd y rhai gorau sydd ar gael yn cael eu dewis i chi. Os oes gennych chi God Hyrwyddo, ychwanegwch hwn uchod cyn dewis eich seddi
Dewiswch nifer y tocynnau

ffresh

Cynhelir y perfformiad yma ym ffresh - y lle i flasu'r bwyd a diod gorau o Gymru.

 

Nodwch:

Anfonnir tocynnau o fewn y DU yn unig

Cofiwch fod rhaid i'r enw a chyfeiriad rydych chi'n ei roi yma, gyfateb â'r enw a chyfeiriad sydd wedi'i gofrestru ar gyfer y cerdyn talu.

Wrth brynu Gostyngiad i Fyfyriwr fel rhan o'ch archeb, nid yw'n bosibl i ni bostio unrhyw docynnau atoch chi. Caiff pob tocyn yn yr archeb eu cadw wrth y Ddesg Docynnau er mwyn i chi eu casglu'n bersonol cyn y perfformiad a dangos cerdyn myfyriwr dilys. Efallai bydd angen cerdyn myfyriwr wrth ddrws y theatr hefyd.

Mae’r ffioedd archebu yn cael eu cyfrifo yn ôl yr hyn rydych chi’n ei archebu. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am bryd caiff ffioedd archebu eu hychwanegu.

Mae gostyngiadau ar gael ar berfformiadau dethol yn unig ac maen nhw'n amodol ar argaeledd.

Rydyn ni'n derbyn cardiau Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Delta, Maestro a Electron.