Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fly the Flag

Rydym yn edrych am 10 dawnsiwr ifanc rhwng 16 ac 20 oed i gydweithio gyda'r coreograffydd Michael McEvoy a phobl ifanc o bob rhan o'r DU.

Hacio Bywyd

Mae Hacio Bywyd yn ddigwyddiad ysbrydoledig, am ddim. Cyfle i bobl ifanc gyfarfod gweithwyr proffesiynol y diwydiant a chymryd rhan mewn gweithdai creadigol, rhyngweithiol.

Ymunwch â'n gorsaf radio

O gyflwyno i greu podlediadau... Darganfyddwch fwy am ein gorsaf radio wedi'i harwain gan bobl ifanc.

Llais Creadigol

Mae Llais Creadigol yn rhaglen chwe wythnos rydyn ni wedi bod yn ei datblygu drwy gydol 2020 gyda phobl ifanc, artistiaid a phartneriaid.

Meet a Mentor: Tu ôl y Lens

Meet a Mentor yn dod â phobl ifanc creadigol ynghyd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n gallu eu helpu ar lwybr gyrfa yn niwydiannau creadigol a digidol.

Yn Gryfach Ynghyd

Ydych chi eisiau bod yn greadigol, datblygu sgiliau newydd a pharatoi ar gyfer dyfodol mwy disglair? Mae Yn Gryfach Ynghyd yn berffaith i chi.

Sing Proud Cymru

Ymunwch â'n côr sydd yn pontio’r cenedlaethau ac yn dod â phobl ifanc sydd wedi profi gofal ynghyd â’r rheiny sy’n eu cefnogi.

Prentisiaethau

Ymgeisiwch ar gyfer ein rhaglen prentisiaeth ac ennill profiad ar y swydd tra eich bod yn astudio ar gyfer cymhwyster cenedlaethol.

a theatre usher

Ymunwch â ni fel Gwirfoddolwr

Dewch i nabod pobl hyfryd, dysgwch sgiliau newydd a gwyliwch berfformiadau

Datblygwch eich crefft gyda ni

Awdur, cynhyrchydd neu berfformiwr? Rydyn ni’n meithrin doniau Cymreig.

Dewch i greu gyda ni

Gweithgareddau a pherfformiadau i ddiddanu teuluoedd

Cynlluniwch eich taith ysgol

Gwybodaeth ddefnyddiol i athrawon, ysgolion a thripiau coleg

Helpwch ni gadw’r fflam greadigol ynghyn

Cefnogwch ni heddiw