Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Oes gennych chi ddiddordeb yn y diwydiannau creadigol? Ydych chi awydd dysgu sgiliau newydd a fydd o gymorth i chi yn y byd creadigol? Os felly, efallai mai dyma’r cwrs perffaith i chi.

Mae Llais Creadigol yn rhaglen unigryw sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc archwilio’i diddordebau, mynegi eu hunain, datblygu hyder creadigol a dysgu sut i rannu eu storïau drwy brofiadau dysgu ymarferol.

Mae pob cwrs wedi’i gynllunio i roi’r amser i bobl ifanc ddysgu a chreu, a hynny yn unol â’n nod o godi dyheadau pob person ifanc yng Nghymru.

Waeth beth yw eich diddordeb – p’un ai radio neu greu ffilmiau – neu os ydych chi am roi cynnig ar rywbeth hollol newydd, mae gennym ni bedwar cwrs gwych ar eich cyfer chi:

Cyflwynir bob cwrs gan artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr ffilmiau ac fe fyddant yn eich cefnogi drwy gydol y cwrs. Wrth gymryd rhan yn y cwrs yma byddwch yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad cyrsiau Llais Creadigol y dyfodol.

Yn ystod mis Chwefror a Mawrth 2021, fe gynhalion ni gyrsiau mewn Ysgrifennu Creadigol, Bod yn Greadigol, Sgrin a Ffilm a Chynhyrchu Radio. Mae rhagor o gyrsiau ar y gorwel, felly cadwch lygad ar ein gwefan am y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae cyrsiau 202 hyd yn hyn wedi cynnwys: Gemau Bwrdd Chwarae Rôl, Dewch i Greu, Theatr Ieuenctid, Ffilm a Theledu a hyfforddiant Radio Platfform

Cyrsiau diweddaraf ar gyfer 2022

LAB STORI: DEWISWCH EICH ANTUR EICH HUN

26 Ebrill - 31 Mai 2022

HYFFORDDIANT RADIO

20 – 21 Ebrill 2022

HYFFORDDIANT RADIO

28 Ebrill – 2 Mehefin 2022

DYLUNIO GWISGOEDD I'R THEATR A FFILM

16 Mai – 20 Mehefin 2022

DOSBARTH MEISTR CLYWELIADAU

7 Mehefin – 12 Gorffennaf 2022

I bwy mae’r rhaglen?

Mae’r cyrsiau’n agored i unrhyw un 14-25 oed o bob cefndir ac o bob rhan o Gymru. Mae’r cyrsiau ar lefel mynediad ac wedi’u teilwra ar gyfer y rheiny sy’n chwilfrydig, i gychwynwyr, ac i’r rheiny sy’n edrych am gyfle i ddiweddaru eu sgiliau.

Hygyrchedd

Ein nod yw cynnal rhaglen sy’n gynhwysol ac yn agored i bawb. Os hoffech chi gymryd rhan, a fo gennych chi anghenion hygyrchedd ychwanegol, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni drwy education@wmc.org.uk.

Neu, os ydych chi'n gwmni sydd â diddordeb mewn cefnogi ein rhaglen, cysylltwch â Sian Morgan (Cyfarwyddwr Datblygu a Phartneriaethau) sian.morgan@wmc.org.uk os gwelwch yn dda.